Nyheter

1 juni 2022

EU Taxonomin – vi lanserar verktyg och handbok för efterlevnad

EU Taxonomin – vad är det och hur påverkas bygg- och fastighetsbranschen?

Samhällsbyggnadskonsulten Bengt Dahlgren lanserar nu både ett verktyg och en enkel handbok i hur du och ditt företag enkelt kan se hur ni ligger till i efterlevandet av EU Taxonomin. Taxonomin är inte det enklaste – det vet vi – därför vill vi reda ut vad det innebär och hur det påverkar ditt företag, förklara de vanligaste begreppen och de olika stegen framåt som företag behöver ta.

Vi lanserar nu en enkel handbok där vi förklarar taxonomin, dess kriterier och mål samt vad det innebär för ditt företag. Dessutom lanserar vi också vårt egenframtagna verktyg som hjälper dig se statusen på din efterlevnad av taxonomin.

Vi har satt samman ett team med experter som under lång tid satt sig in i EU Taxonomin och vad det innebär, allt för att kunna erbjuda experthjälp till våra kunder.

”EU Taxonomin kan verka krånglig och som ytterligare ett strängt krav på aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen men vi får inte glömma att det finns till för att bidra till en större klimatomställning. Just av denna anledning tycker vi det är viktigt att kunna erbjuda expertis inom området och det känns jättekul att vi nu kan lansera både handbok och verktyg för att kunna stötta våra kunder!” – Daniel Oppenheim, Senior Hållbarhetsstrateg och Teamlead EU Taxonomi på Bengt Dahlgren i Stockholm.

Genom att redan nu vara förberedd på kraven och taxonomin kan företag ligga steget före och garantera grön finansiering även framåt.

Vi tycker det är väldigt viktigt att kunna bidra till klimatomställningen eftersom bygg- och fastighetsbranschen står för en så stor del av detta. Genom detta verktyg kan vi nu erbjuda tjänster som hjälper våra kunder att bli ännu mer hållbara och det gillar vi – säger Kristin Boman, Civilingenjör Energi och del i Taxonomiteamet på Bengt Dahlgren i Stockholm.

Ladda ned guiden här. 

Aktuellt

Det senaste hos Bengt

Handböcker

Vi har handböcker om alla våra favoritämnen: värme, kyla, luft, brandskydd, hållbarhet, trygghet, ljus, mörker, fukt, vatten och energi.

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.