Nyheter

30 november 2022

Vi bygger förnybar energi i samarbete med SEB Investment Management

Samarbetet syftar till att bygga lokala och hållbara energilösningar åt fastighetsägare, kommuner och industrier i Norden.

Bengt Dahlgren Greenergy, dotterbolag till teknikkonsultbolaget Bengt Dahlgren, har startat ett samarbete med SEB Nordic Green Energy Fund, en alternativ investeringsfond riktad till professionella investerare som förvaltas av SEB Investment Management. Fonden, som investerar i infrastruktur inom förnybar energi, har i dagsläget investeringsmedel på cirka tre miljarder kronor.

– Vi är väldigt stolta över den här gemensamma satsningen. Genom att kombinera SEB Investment Managements kompetens inom investeringar och finansiering med Bengt Dahlgren-koncernens tekniska kunnande kommer vi att bidra till att bygga ut det förnybara energisystemet i hela Norden, säger Nils Grunditz, VD för Greenergy.

Samarbetet syftar till att bygga lokala och hållbara energilösningar åt fastighetsägare, kommuner och industrier i Norden. Medan fonden står för investeringskostnaderna så står Greenergy för ett helhetsåtagande från projektidé till drift och förvaltning. Samtidigt tas alla möjligheter till energioptimering och -effektivisering tillvara för att minimera energibehov och driftkostnader.

– Genom att göra fastigheter och industrier mer självförsörjande av värme, kyla och el så kan vi frigöra stora mängder energi till andra samhällssektorer. Det är ett avancerat pussel som behöver läggas där Sveriges kommuner, fastighetsägare och industrier är avgörande. Vi har ett tufft arbete framför oss, men jag är optimistisk, säger Nils Grunditz.

Till 2030 ska Sverige ha nått etappmålet om 63 procent lägre klimatpåverkande utsläpp än 1990. Samtidigt står byggnadsbeståndet för över 20 procent av den totala energianvändningen, vilket innebär att fastighetssektorn har stor inverkan på omställningen.

– Vi behöver den här typen av innovativa samarbeten som snabbar på den gröna omställningen. EU:s taxonomi för hållbara investeringar gör dessutom att hållbar energiförsörjning blir avgörande för att kunna säkra grön finansiering framöver, säger Lars Kjellgren, styrelseordförande för Greenergy.

Tack vare fondens långsiktiga struktur får beställaren ett gynnsamt upplägg jämfört med att investera med egna medel. Fokus ligger i dagsläget på geoenergi, solenergi och småskalig vattenkraft.

– De tekniska lösningarna är väl beprövade, det är snarare systemperspektivet och finansieringsmodellen som är nytänkande. Vi vänder oss till fastighetsägare, kommuner och industrier som har viljan att bidra till den gröna omställningen men kanske inte har ekonomiska förutsättningar eller tillräcklig kunskap, säger Erik Bolander, VD för Bengt Dahlgren Stockholm.

Läs gärna mer på Greenergys hemsida här.

För mer information, kontakta gärna:
Nils Grunditz, VD Bengt Dahlgren Greenergy

nils.grunditz@bengtdahlgren.se, 072-989 07 80

Nils Grunditz

VD Bengt Dahlgren Greenergy AB

Aktuellt

Det senaste hos Bengt

Handböcker

Vi har handböcker om alla våra favoritämnen: värme, kyla, luft, brandskydd, hållbarhet, trygghet, ljus, mörker, fukt, vatten och energi.

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.