Webinarie

24 maj 2023

Från forskning och tillämpning - Hållbarhet ur ett brandskyddsperspektiv

Digital lunch i samarbete med Chalmers.

På denna lunch berättar Axel Mossberg och Cecilia Wetterqvist – forskningschef respektive hållbarhetsansvarig Bengt Dahlgren Brand&Risk - om hur de får största möjliga effekt av sina forsknings- och utvecklingsprojekt och ger några praktiska nedslag i hur brandskydd kan beaktas utifrån en hållbarhetsaspekt. Det berör frågor om återbruk, men också vikten av att beakta vissa parametrar i tidigt skede i sina byggprojekt för att möjliggöra att utformningar som väljs utifrån ett hållbarhetsperspektiv får det genomslag man önskar.

Länk till seminariet

Länk till chalmers kommande seminarium

Aktuellt

Det senaste hos Bengt

Handböcker

Vi har handböcker om alla våra favoritämnen: värme, kyla, luft, brandskydd, hållbarhet, trygghet, ljus, mörker, fukt, vatten och energi.

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.