Nyheter

19 december 2022

Hur står sig din byggnad mot Sveriges topp 30%?

Nu har Fastighetsägarna äntligen släppt uppdaterade och fler gränsvärden för hållbara byggnader enligt EU Taxonomin!

Hur står sig din byggnad mot Sveriges topp 30%?

Nu har Fastighetsägarna äntligen släppt uppdaterade och fler gränsvärden för hållbara byggnader enligt EU Taxonomin! Dessa gränsvärden krävs för att kunna avgöra om byggnader är hållbara enligt kraven ”väsentliga bidrag” alternativt ”Do No Significant Harm” för Mål 1 Begränsning av klimatförändringar enligt Taxonomin.

EU har tagit fram ett verktyg som klassificerar bland annat vad som utgör en hållbar byggnad, förvärv, renovering, nybyggnation eller olika typer av installationer som påverkar energiprestanda, detta kallas EU Taxonomin. Största fördelen med EU Taxonomin är till stor del grön finansiering, taxonomin har redan börjat styra tillgången till grön finansiering. Detta gör att många företag står inför en stor omställning för att linjera sin verksamhet med EU Taxonomins kriterier och således kunna klassas som hållbara för att fortsatt kunna erhålla grön finansiering.

Nu har fastighetsägarna släppt statistik på vad som krävs för att antingen vara topp 15% (vilket har fått justerade primärenergital efter senaste tillgängligt underlag) eller vara topp 30% (vilket är helt ny statistik som släppts).

Så nu har du som fastighetsägare faktiskt möjlighet att jämföra dina byggnaders energiprestanda med de kravnivåer som EU Taxonomin ställer. Vi erbjuder taxonomisamordning i nybyggnadsprojekt, taxonomistöd inför rapportering och stöd för att linjera sin verksamhet med EU Taxonomin., kontakta Kristin Boman eller läs mer i vår guide!

Du hittar vår guide till EU Taxonomin här.

Läs gärna mer om gränsvärdena hos Fastighetsägarna här.

Aktuellt

Det senaste hos Bengt

Handböcker

Vi har handböcker om alla våra favoritämnen: värme, kyla, luft, brandskydd, hållbarhet, trygghet, ljus, mörker, fukt, vatten och energi.

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.