Nyheter

2 december 2022

Låt offentlig upphandling bli motorn i klimatomställningen

Detta skriver vi och 12 andra företrädare för samhällsbyggnadssektorn.

En del åtgärder och lösningar kommer inte längre vara möjliga när vi passerat en uppvärmning på 1,5 grad, därför är det bråttom att ändra logiken i samhällsbyggandet.

En lagrådsremiss om offentlig upphandling som nu ligger på Regeringskansliets bord innebär en möjlighet för regeringen att ha en ambitiös klimatpolitik och samtidigt värna svensk konkurrenskraft. 

Samtliga undertecknare är medlemmar i Innovationsföretagens hållbarhetsråd.

Louise Holmstedt

Gruppchef Hållbarhet, Specialist Hållbar Stadsutveckling

Aktuellt

Det senaste hos Bengt

Handböcker

Vi har handböcker om alla våra favoritämnen: värme, kyla, luft, brandskydd, hållbarhet, trygghet, ljus, mörker, fukt, vatten och energi.

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.