Nyheter

13 april 2023

Modet att våga sätta sig i förarsätet för den gröna omställningen

Möt Nils Grunditz, VD Greenergy ”Vi vågar utmana såväl branschens konventioner som kundens föreställningar för att kunna leverera bästa möjliga kvalitet!”

Nils Grunditz bor i Sköndal i södra Stockholm med sambo och tre barn, en 11-åring och två 8-åringar. Han är VD för Greenergy, ett dotterbolag till Bengt Dahlgren Stockholm som samarbetar med investeringsfonden SEB Nordic Green Energy Fund för att bygga lokal förnybar energi åt kommuner, fastighetsägare och industrier i Norden.

Bengt Dahlgren har samarbetat med SEB i över 15 år, främst med att utveckla och förädla fastigheter som ägs av SEB:s gamla livförsäkringsbolag SEB Trygg Liv. För några år började man diskutera ett samarbete för att bygga lokal förnybar energi, där SEB står för den finansiella kompetensen och Bengt Dahlgren står för den tekniska kompetensen såsom beräkningar och kalkyler, projektering och ledning av byggprocessen.

”Affärsidén kring Greenergy var helt enkelt för spännande för att inte vara en del av. Jag blev ihopkopplad med Bengt Dahlgren Stockholm och introducerad till Greenergy av Jonas Anund Vogel, chef för forskningscentret KTH Live-In Lab.” säger Nils när han berättar hur han fick höra talas om Bengt Dahlgren och Greenergy.

”Jag tyckte att detta lät väldigt lockande eftersom jag så tydligt ser behovet av innovation och nya affärsmodeller som kombinerar olika specialistkompetenser om vi ska klara klimat- och energiomställningen. Att få vara del av att bygga ut det förnybara energisystemet i hela Norden känns otroligt viktigt och meningsfullt.”

Greenergys affär är byggd kring samarbetet med SEB Nordic Green Energy Fund och de 6 miljarder kronor i investeringsmedel som finns där. Det innebär att vi kan hjälpa kommuner, fastighetsägare och industrier att bygga lokal förnybar energi utan att de behöver göra några egna kapitalinvesteringar. Utöver det finansiella och tekniska ansvaret tar vi också fullt ansvar för energileveranserna under hela driftskedet. Greenergy jobbar bland annat med geoenergi, solenergi, vätgas och värmekraft, men energilösningarna utformas utifrån kundens preferenser. När vi jobbar med befintliga fastigheter ser vi också över alla möjligheter till energioptimering och -effektivisering.

I utbyte åtar sig beställaren att till ett konkurrenskraftigt pris köpa förnybar energi från anläggningen i form av ett ”energy as a service”-avtal. På så sätt kan kunden peka på konkret klimat- och energiomställning i sin hållbarhetsredovisning, utan att för den skull behöva låsa kapital eller dra på sig investeringskostnader som påverkar balansräkningen.

Greenergy är nu i början på ett intressant projekt med ett företag som arbetar med klimatsmart vertikalodling, där vi ska hjälpa dem att bygga en solcellsanläggning för att försörja verksamheten med grön el.

Samtidigt har ett projekt startats där en fastighetsägare vill ställa om från fjärrvärme till bergvärme. Utmaningen ligger i att det är ett gammalt miljonprogramsbestånd, fördelat på 25 byggnader med slutkörda tekniska system.

När vi frågar Nils vad som är det bästa med hans yrkesroll så säger han: ”Att få bidra med konkret klimat- och energinytta – vi är mitt i den gröna omställningen, och Bengt Dahlgren är faktiskt med och tillför förnybar energi – det är ganska fantastiskt tycker jag.”

För Nils representerar Bengt Dahlgrens värdeord HEM (Helhetssyn, Engagemang och Mod) precis det som han efterfrågar i sitt jobb: att varje komponent ska ses som en del i ett större maskineri, att hans engagemang för klimat- och energifrågorna efterfrågas och får ta plats, och att han och företaget vågar utmana såväl branschens konventioner som kundens föreställningar för att kunna leverera bästa möjliga kvalitet.

”Vi vet att vi är ett kunskapsföretag, och det vi säljer är vår kunskap och kompetens. Därför är konsulterna det viktigaste vi har, och vi är medvetna om att deras väl och ve är avgörande för att vi ska kunna leverera den kvalitet som Bengt Dahlgren är kända för.”

När Nils inte är på jobbet så spenderar han gärna tiden med att måla, träna och åka snowboard men det är också något han inte hinner med lika mycket som han skulle vilja eftersom det också ska hinnas med att skjutsas och lagas mat till hela familjen.

Till sist Nils, vad önskar du dig under detta år?

- Jag önskar att Greenergy ska komma in i byggskedet för ett gäng energianläggningar till, så att vi gör ännu mer klimat- och energinytta!

Läs mer om Greenergy på www.greenergy.se

Kontakta Nils redan idag för att veta mer om grön finansiering, energiomställning eller SEB Nordic Green Energy Fund. Klicka här.

Nils Grunditz

VD Bengt Dahlgren Greenergy AB

Aktuellt

Det senaste hos Bengt

Handböcker

Vi har handböcker om alla våra favoritämnen: värme, kyla, luft, brandskydd, hållbarhet, trygghet, ljus, mörker, fukt, vatten och energi.

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.