Nyheter

2 februari 2024

Nya AFS-strukturen träder i kraft

Den nya regelstrukturen för Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) ska göra det lättare för verksamheter att följa reglerna och att öka förståelsen för arbetsmiljöarbetet. Vi listar några fördelar med den nya AFS-strukturen.

Ökad överskådlighet: Den nya strukturen innebär att de 15 föreskrifterna som träder i kraft den 1 januari 2025 är indelade i tre grupper: Systematiskt arbetsmiljöarbete, Risker i arbetsmiljön och Risker vid vissa typer av arbeten. Detta gör det lättare för verksamheter att hitta rätt föreskrift och att förstå hur de olika föreskrifterna hänger ihop!

Tydligare ansvarsfördelning: Den nya strukturen innebär att det blir tydligare vilka som har ansvar för att följa reglerna. Arbetsgivare har alltid haft ansvaret för att arbetsmiljön är god, men den nya strukturen gör det tydligare vilka skyldigheter som följer av lagen och vilka skyldigheter som följer av föreskrifterna.

Förenklade regler: Den nya strukturen innebär att vissa föreskrifter har tagits bort och att andra har slagits samman. Detta gör att reglerna blir enklare att följa och att det blir färre föreskrifter att förhålla sig till.

Ökad flexibilitet: Den nya strukturen innebär att det blir lättare att anpassa reglerna till olika verksamheter. Detta gör att reglerna blir mer flexibla och att det blir lättare för verksamheter att följa dem.

Den nya AFS-strukturen påverkar verksamheter på flera sätt. För att följa de nya reglerna behöver verksamheter se över sitt arbetsmiljöarbete och anpassa det till den nya strukturen. Detta kan innebära att verksamheter behöver utbilda sina anställda i de nya reglerna och att de behöver anpassa sina rutiner och arbetssätt. Det är också viktigt att verksamheter ser över sin dokumentation och att de uppdaterar den i enlighet med den nya strukturen.

Julia Anding Ek

Riskkonsult

Aktuellt

Det senaste hos Bengt

Handböcker

Vi har handböcker om alla våra favoritämnen: värme, kyla, luft, brandskydd, hållbarhet, trygghet, ljus, mörker, fukt, vatten och energi.

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.