Nyheter

22 april 2022

Nya kontor i Varberg, Lund, Sundsvall och Gävle

Bengt Dahlgren har under vintern startat fyra nya lokalkontor.

Samhällsbyggnadskonsulterna Bengt Dahlgren vill kombinera det lilla företagets flexibilitet, snabbhet och personlighet med det stora företagets styrka och erfarenhet. Det gör vi genom att finnas på plats på våra nu 20 st lokalkontor men samtidigt ha alla våra 600 konsulters erfarenheter, kompetenser och specialiteter i ryggen. Det gör att vi alltid kan leverera den tjänst våra kunder behöver, där de behöver den.

Vi tror på att finnas på plats och att kunden alltid ska kunna lita på att de får rätt kompetens på rätt plats. Vi ser stor potential i alla våra nya regioner och ser fram emot att få träffa nya kunder och branschkollegor, säger Per-Anders Marberg, VD för Bengt Dahlgren Brand & Risk.

Bland det som händer norröver kan nämnas Sundsvall Växer som är ett stort samarbete mellan Sundsvalls kommun, de kommunala bolagen och Trafikverket. I Gävle har vi bland annat högskolan med energiprofil samt redan pågående energiprojekt åt kunder.

Lund är ett expansivt lokalt område där man sedan några år tillbaka och även framåt planerar att expandera stadens gränser åt nordost och även en helt ny stadsdel väster om järnvägen. Vår lokala koppling gör att vi räknar med att få en ännu närmre koppling till LTH där vi redan nu har samarbeten i form av föreläsningar och även har haft gemensamma forskningsprojekt ihop.

Varberg är en expansiv region och har en företagaranda med många stora industrier – Ringhals kärnkraftverk, Carlsberg, Värö Bruk, Derome för att nämna några. I Varberg pågår just nu ett tunnelbygge där järnvägen (västra stambanan) byggs ner med dubbelspår under staden (klar för trafik 2024) samt en flytt av hamnen från centrum. Detta ska ge plats för en ny stadsdel utmed havet (Västerport), och där det nuvarande järnvägsspåret löper genom staden kommer ytterligare attraktiv mark att friläggas för exploatering.

Genom att starta lokalkontor kan vi bidra med både lokalkännedom och samtidigt ha vår stora kompetens- och erfarenhetsbank i ryggen. Genom detta kan vi också erbjuda fler arbetsplatser för våra medarbetare, både befintliga och kommande, vilket vi ser som en stor fördel för ett mer flexibelt arbetsliv, säger Erik Bolander, VD Bengt Dahlgren Stockholm AB.

 Du hittar oss på följande adresser:

Gävle – Hasselgatan 11

Sundsvall – Rådhusgatan 35

Lund – Scheelevägen 27

Varberg – Birger Svenssons väg 32A

Aktuellt

Det senaste hos Bengt

Handböcker

Vi har handböcker om alla våra favoritämnen: värme, kyla, luft, brandskydd, hållbarhet, trygghet, ljus, mörker, fukt, vatten och energi.

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.