Nyheter

19 januari 2022

Vi är ny centrumpartner i KTH Live-In Lab

Bengt Dahlgren vill bidra till en mer hållbar och innovativ byggsektor och blir ny centrumpartner i KTH Live-In Lab. Satsningen gäller åren 2022 – 2024 och genomförs i samverkan med KTH, Einar Mattsson, Akademiska Hus och Schneider Electric. Målsättningen är att snabba upp utvecklingen av smarta och hållbara byggnader.

KTH Live-In Lab har under de senaste fyra åren genomfört runt 45 större forskningsprojekt till ett värde av över 120 miljoner kronor. Detta inom samtliga områden som berör smarta och hållbara byggnader; från cybersäkerhet och byggnadsautomation till beteende och virushantering. För att möjliggöra forskning och innovation har KTH Live-In Lab testbäddar, en databas och en plattform för samverkan mellan industri och akademi vilket visat sig oerhört viktigt för att både erhålla forskningsmedel och kunna genomföra multidisciplinära studier i samverkan.

Bengt Dahlgren går nu in som centrumpart och bidrar med sin kunskap kring bland annat digitalisering och digitala tvillingar. En nyckelaktivitet och ett område där Bengt Dahlgrens kompetens som teknikkonsult är av största vikt är utvecklingen av Testbed X – en virtuell testbädd för att möjliggöra forskning kring digitaliseringens potential för projektering, produktion och förvaltning av smarta och hållbara byggnader.

– Digitaliseringen av byggsektorn är en av de stora utmaningarna branschen nu står inför. En digital testbädd ökar legitimiteten och trovärdigheten för den forskning som pågår på KTH Live-In Lab, och kommer möjliggöra den nödvändiga utvecklingen av verktyg för planering, produktion och drift av smarta och hållbara byggnader. Testbädden kommer samtidigt vara en neutral plattform där olika universitet och företag kan testa och utveckla framtidens system och tjänster för smarta och hållbara byggnader och städer, säger Jonas Anund Vogel, föreståndare för KTH Live-In Lab.

För Bengt Dahlgren innebär det att företaget under tre års tid kommer att investera i forskning och utveckling på KTH Live-In Lab bland annat genom rådgivning, tjänster och teknologi.

–Forskning och utveckling är en viktig del av Bengt Dahlgrens arbete och genomsyrar hela vår verksamhet. Det känns därför väldigt spännande och viktigt för oss att utöka samarbetet med KTH och bidra med vår kunskap inom KTH Live-In Lab, och därmed möjliggöra framtida system och tjänster för ett hållbart samhälle, säger Erik Bolander, VD på Bengt Dahlgren Stockholm AB.

Aktuellt

Det senaste hos Bengt

Handböcker

Vi har handböcker om alla våra favoritämnen: värme, kyla, luft, brandskydd, hållbarhet, trygghet, ljus, mörker, fukt, vatten och energi.

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.