Event

23 januari 2023

Vi deltar på kick-off för CCBuild North Swdn

Den 13 februari kl 09-12 på Scandic hotell, Skellefteå

Skellefteå kommun och IVL Svenska Miljöinstitutet AB i norra Sverige bjuder in till kick-off för nätverket för Centrum för cirkulärt byggande (CCBuild North Swdn) 13 februari kl 09-12 på Scandic hotell, Skellefteå

Välkommen och glöm inte bort att anmäla dig, osa 8 februari!

Nu startar vi upp nätverket för Centrum för cirkulärt byggande (CCBuild North Swdn) i Skellefteå och önskar er varmt välkomna att delta på denna första nätverksträff för CCBuild North Swdn. Målet med mötet är att samla företag och branscher som vill vara med på resan för att gemensamt utveckla formerna för cirkulärt byggande i norra Sverige med utgångspunkt i Skellefteå.

Under dagen kommer vi att berätta mer om hur arbetet med återbruk av byggmaterial utvecklats de senaste åren, vilka nyckelaktörer som deltagit och också exemplifiera med andra kommuners utvecklingsarbete. Vi kommer särskilt att få en inblick i Stockholm Stads återbruksarbete i samband med nyproduktion. Förmiddagen avslutas med en workshop för att identifiera utmaningar och ringa in vilka områden som bör prioriteras. Låt oss diskutera den framtida potentialen, liksom hindren, på vägen mot en ökad cirkulär ekonomi inom samhällsbyggandet.

För program och anmälan (senast den 8 februari): https://events.blackthorn.io/0Y35EBM7/4a1h07wtzc

 

Aktuellt

Det senaste hos Bengt

Handböcker

Vi har handböcker om alla våra favoritämnen: värme, kyla, luft, brandskydd, hållbarhet, trygghet, ljus, mörker, fukt, vatten och energi.

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.