Om Sprinkler-Bengt

Sprinkler-Bengt är en kostnadsfri tjänst skapad av Bengt Dahlgren vars syfte är att underlätta för entreprenörer, beställare, projektledare, projektörer och andra deltagare i byggprojekt att få snabba svar på sina frågor om sprinkler samt att skapa transparens kring regler för sprinkler.

Tjänsten är anpassad för att vara snabbt åtkomlig via mobiltelefon men fungerar även via dator.

Innehållet och svaren från SprinklerBengt är baserade på aktuella regelverk såsom BBR, SS-EN 12845, SS-EN 16925, SS-EN 14972, SBF 120, SBF 501, SBF 503 samt NFPA 13. Svaren är en vägledning/riktlinje och vi rekommenderar alltid att anlita en sprinkleringenjör för slutligt svar om frågan gäller ett specifikt byggprojekt eller sprinklersystem.

På bild: Fredrik Thuresson och Hanna Nauckhoff tillsammans med Sprinkler-Bengt. Hanna och Fredrik är två av våra sprinklerexperter som varit med och tagit fram Sprinkler-Bengt.

Har du frågor om Sprinkler-Bengt eller synpunkter/förbättringar på innehållet?

Skriv till sprinkler@bengtdahlgren.se

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.