Trafik & Logistik

Skövde

Bussdepå Timboholm

En depå för upp till 100 eldrivna bussar, kontorslokaler, verkstäder och en träningslokal. Beräknad kostnad 240 mkr.

Foto: White Arkitekter

Pågående projekt för att bygga en hållbar anläggning för kollektivtrafiken i Skövde. Depån byggs för 80 eldrivna stadsbussar och förbereds för att i framtiden klara ytterligare 20 bussar med eldrift samt bussar för biodrivmedel.

Det är Västtrafik som är verksamhetsutövare och byggherre är Kreativa Hus. Vid utformningen av anläggningen har Västtrafik lagt stor vikt att få en byggnad som är en attraktiv arbetsplats till en verksamhet som pågår dygnet runt. Ljusa lokaler med mycket träpaneler, bra inomhusklimat och trevliga personalutrymmen med bland annat en träningslokal. Trevlig utemiljömiljö med sittgrupper och gångstråk.

Miljöaspekterna är viktiga i projektet. Dagvattenhantering som förhindrar spridning av miljögifter vid eventuell brand i bussarnas batterier. Biologisk rening och regnvattenåtervinning till tvättanläggningen för bussarna. Materialvalen i byggnaden och inte minst energifrågorna. Taken på byggnaderna inom depån kommer att täckas med 4200 m2 solceller som kommer producera ca 518 MWh el per år. Skövde Energi bygger ett batterilager inom depån för att effektutjämna nätet vid effekttoppar laddningsstationer och lagring av solenergi.

Bengt Dahlgren har medverkat i projektet som byggprojektledare och har även gjort rambeskrivningar för totalentreprenad inom VVS, SÖ, Energi och Miljöbyggnad.

Kontaktperson, Peter Sundell på Bengt Dahlgren i Skövde.

Snabbfakta

Ort: Skövde

Kund: Brixly

Kategori: Trafik & Logistik

Yta: 48 000 kvm

Projekt klart: 2024

Foto: White Arkitekter

Peter Sundell

Projektledare Bygg

Projekt

Det senaste hos Bengt

Bengt söker Bengt

Vi är ett inkluderande gäng som vet att harmoni och bäst i klassen kan gå hand i hand. Nu vill vi bli fler Bengtar, är det kanske du? Se våra lediga jobb.

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.