Industri

Örebro

Härdverkstad - Epiroc

Epiroc investerar i Örebro och i kärnkunskapen kring borrmaskiner, genom att bygga en ny värmebehandlingsverkstad som planeras att stå färdig under 2020.

Epiroc investerar i Örebro och i kärnkunskapen kring borrmaskiner, genom att bygga en ny värmebehandlingsverkstad som planeras att stå färdig under 2020. Värmebehandlingsverkstaden blir 1 400 kvm stor och ligger i anslutning till nuvarande produktionsverkstad. Med hjälp av automation kommer produktion att bedrivas dygnet runt. På anläggningen kommer det också att finnas en uppställnings- samt lossningsplats för vätskor och gaser som används i processen.

Bengt Dahlgren har:
  • Ansvarat för tillståndsansökan för hantering av brandfarlig vara med tillhörande underlag (t.ex. klassningsplan och riskutredning)
  • Utgjort Epirocs representant i projektet inom gas och gaslarm vilket bl.a. har inneburit kravställande mot leverantörer, rådgivning mot projektet och projektering av gasdetektorer
  • Genomfört riskanalys för den nya processen som underlag för riskreducerande arbete och upprättande av rutiner i verksamheten.
  • Brandprojekterat värmebehandlingsverkstaden.

Ytan för uppställning av vätskor och gaser samt lossningsplats är begränsad vilket har lett till en utmanande projektering för att uppfylla krav och bibehålla en tolerabel risknivå och samtidigt anpassa utformningen till befintlig verksamhet på området.

Värmebehandlingsverkstad och uppställningsplats ligger i relativt centrala delar av Örebro vilket har lett till utmaningar sett till krav på avstånd mellan riskkälla och skyddsobjekt, men även ställt krav på genomtänkta lösningar för att uppnå god säkerhet/skalskydd i kombination med god riskhantering.

Snabbfakta

Ort: Örebro

Kund: Epiroc

Kategori: Industri

Kristin Lindström

Risk Management

Bengt söker Bengt

Vi är ett inkluderande gäng som vet att harmoni och bäst i klassen kan gå hand i hand. Nu vill vi bli fler Bengtar, är det kanske du? Se våra lediga jobb.

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.