Kommersiellt & Hotell

Göteborg

Karlatornet & Karlastaden

Nordens högsta byggnad ska byggas på Lindholmen i Göteborg. Bengt Dahlgren har fått ett stort och komplext uppdrag i Karlastaden-området.

Nordens högsta byggnad ska byggas på Lindholmen i Göteborg. Bengt Dahlgren har fått ett stort och komplext uppdrag i Karlastaden-området.
– Vi måste använda våra yttersta teknikkunskaper, säger Bengt Dahlgrens Lucas Emanuelsson.

Karlastaden på Lindholmen i Göteborg kommer att bli en ny stadskärna med bland annat bostäder, hotell, restauranger och kontor. Mitt i området kommer Nordens högsta byggnad att stå – Karlatornet – som ska bli hela tvåhundrafyrtio meter högt. Där har Bengt Dahlgren fått i uppdrag att projektera systemhandling för VVS-installationerna inklusive sprinkler, kyla, energiberäkningar samt Styr och övervakning. För kvarteret Karlastaden projekterar Bengt Dahlgren mediaförsörjningen – värme, kyla, vatten samt sprinkler – till samtliga byggnader inom kvarteret. De kommer att bestå av nio fristående byggnader med ett gemensamt garage där media distribueras. I garaget kommer även mediacentraler samt sprinklercentraler och tank att placeras.

Jan-Olof Johansson arbetar som uppdragsansvarig med projektet. Han framhåller fördelarna med att flera av disciplinerna på Bengt Dahlgrens Göteborgskontor är inblandade.

– Det blir ett nära och smidigt samarbete. Vi har hela tiden snabba kommunikationsvägar och alla vi som jobbar i projektet känner varandra, så vi kan gå rakt på sak. Det är effektivt och det går snabbt. Det är bara att springa ner en trappa när man undrar något och det blir snabba beslut, säger han.

Karlatornet består av ungefär 600 lägenheter, gym, spa och hotell. Bostäderna har hög standard och är utrustade med golvvärme, till- och frånluft samt kyla.

– Tekniskt så innebär huset stora utmaningar när det gäller de höga trycken. Värme och kylsystemen uppdelas i olika betjäningszoner för att hålla nere tryckklasserna inom den betjänande zonen. Tappvattensystemen behöver dock tryckstegras för att försörja de övre våningsplanen, säger Jan-Olof Johansson.

Lucas Emanuelsson är ansvarig för sprinkler­projekteringen. Han menar att Karlatornets höjd skapar många spännande parametrar.

– Det kräver en hel del tänkande i hela processen. Sprinklersystemet i sig klarar inte av att bara trycka vatten hela vägen upp. Det finns inga delar eller regelverk som håller för sådant tryck, utan man måste bryta ner det i fraktioner, och ta huset del för del. Trycket måste vara lika hela vägen upp. Man sektionerar därför huset i olika tryckzoner så man håller sig inom de tryck som reglerna för sprinklersystem anger, förklarar han

Dessutom vill de hitta ett system som håller för hela kvarteret, förklarar han.

– Det är en hel stadsdel som ska försörjas. Vi vill bygga en stor sprinkleranläggning som kan försörja alla byggnader istället för att ha en anläggning per byggnad, säger han.

Lucas Emanuelsson menar att Sverige inte är vana vid att bygga så höga hus.

– Vi har inte riktigt den toppkunskapen när det kommer till höga byggnader. Vi har det till en viss höjd men sedan blir det komplext för oss. Vi kan ju titta på handlingar från byggnader i andra delar av världen men vi har vårt svenska regelverk att rätta oss efter också. Vi måste verkligen använda våra yttersta teknikkunskaper, säger han.

Maria Perzon och Mathilda Silva samordnar hållbarhetscertifieringen av stadsdelen. Denna kommer att ske enligt Breeam Communities. BREEAM Communities syftar till att stimulera utvecklingen av hållbara stadsdelar genom att hjälpa planerare och exploatörer att öka och bedöma hållbarheten i plan- och gestaltningsförslagen. BREEAM Communities är ett hållbarhetscertifieringssystem från Storbritannien och är ett av de mest erkända i världen. Systemet inkluderar en oberoende tredjepartsgranskning. För att öka möjligheterna att tillgodose hållbarhetsaspekter i planarbetet och för att minska kostnader ska verktyget säkerställa att frågor som rör social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Stort fokus ligger på dialog med lokalsamhället och andra intressenter. Andra viktiga aspekter är energianvändning, resurseffektivitet, transporter, ekologi, lokal ekonomi och socialt välbefinnande. En certifiering enligt BREEAM Communities innebär en mycket hög ambition att nå en hållbar stadsdel.

Snabbfakta

Ort: Göteborg

Kund: Serneke

Kategori: Kommersiellt & Hotell

Projekt

Det senaste hos Bengt

Bengt söker Bengt

Vi är ett inkluderande gäng som vet att harmoni och bäst i klassen kan gå hand i hand. Nu vill vi bli fler Bengtar, är det kanske du? Se våra lediga jobb.

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.