Bostäder

Stockholm

KTH Live-in Lab

Fullskalig testmiljö med allt från byggnad och installationer till boende och förvaltningsorganisation.

En testbädd för metoder och produkter inom bygg- och miljöteknik. Bengt Dahlgren finns med i projektet som stödjande samarbetspartner och har gjort all VVS-projektering. Tanken med labbet är att korta ledtiden mellan forskning och marknad.

Projektet består förutom labbet utav fyra stycken bostäder på Campus KTH. Bostäderna är tänkta att varje år förändras beroende på forskningsinriktning och kan göras om till upp till åtta lägenheter. Lägenheterna, som ska bebos av studenter, kopplas mot olika forskningsprojekt där testdata samlas in och kan följas upp via en app.

Kravet från KTH är att forskningen som bedrivs ska leda till smarta och hållbara byggnader. Bland annat testas gråvattenåtervinning, där vatten från dusch och handfat skickas tillbaka till duschen, något som Bengt Dahlgren och Graytec testar. Jonas Anund Vogel, föreståndare och den som kom på idén med Live-in Lab, kopplade samman Bengt Dahlgren och Graytex med en forskare som nu lett till att en forskargrupp, sex företag och en kommun nu undersöker den här typen av återvinning.

Christer Larsson hos Bengt Dahlgren har varit involverad från start;
– Det är ett väldigt spännande projekt eftersom det finns möjlighet att forska på många olika områden vad gäller boende. Det kan vara insamling av mätdata om  allt från temperatur, koldioxidmängd till mer produktspecifika delar som belysning, radiatorer i värmesystem och teknikprodukter som till exempel olika typer av data- och mobilnät.

– Vår främsta uppgift och utmaning i projektet har varit att se till att laboratorielokalerna är så flexibla som möjligt för framtida forskning och att skapa förutsättningar för att olika typer av forskning kan bedrivas, avslutar Christer.

Snabbfakta

Ort: Stockholm

Kund: KTH - Kungliga Tekniska Högskolan

Kategori: Bostäder

Läs mer på www.liveinlab.kth.se/start-1.1064463

Projekt

Det senaste hos Bengt

Bengt söker Bengt

Vi är ett inkluderande gäng som vet att harmoni och bäst i klassen kan gå hand i hand. Nu vill vi bli fler Bengtar, är det kanske du? Se våra lediga jobb.

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.