Kommersiellt & Hotell

Stockholm

Nationalmuseum

Konstens högborg har åter öppnat!

Nationalmuseum är Sveriges största konst- och designmuseum. Det är också en statlig myndighet med uppgift att främja konsten. I samlingarna finns måleri, skulptur, miniatyrer, konsthantverk, design, teckningar, grafiska blad och porträttfotografier. Sammanlagt består samlingarna av cirka 700 000 föremål från 1500-talet och fram till i dag.

Bengt Dahlgren AB har haft det prestigefyllda uppdraget att projektera ny ventilation, klimatanläggning, sprinkler- och styr- & övervakningssystem. Vi ser även till att energi- & miljömålen uppfylls.

Sedan 2013 har Nationalmuseum varit stängt för den omfattande renoveringen. I den krävande miljö som ett museum är, där allting ska projekteras utifrån perspektivet att bevara konsten, har uppdraget varit ovanligt och utmanande. En självklar utgångspunkt för Statens Fastighetsverk under renoveringen har varit att tillgodose verksamhetens behov vad gäller klimat, säkerhet, tillgänglighet, brandsäkerhet och logistik. Krav som är helt nödvändiga för att bedriva museiverksamhet idag och för att vara kvar i den byggnad som Friedrich August Stüler ritade och som på 1860-talet uppfördes för att vara Sveriges främsta konstmuseum. Det är också här projektets stora komplexitet ligger.

En initial och central utmaning låg i att lösa var tekniken i form av ventilations- och klimatanläggningar skulle placeras, att lyckas addera tusentals löpmeter tekniska installationer i byggnaden samtidigt som de publika ytorna skulle öka. Bengt Dahlgren har tagit fram en unik lösning där klimatiseringen och sprinkling av lokalerna sker via takrosetterna som sitter i valven 12 meter upp från golv. Det innebär att ett unikt tilluftsdon har konstruerats för att tillföra befuktad luft till lokalerna så att de höga klimatkraven kan upprätthållas. Även sprinklerhuvudet är placerat i rosettens centrum. Överallt, bakom fönster, väggar och golv döljer sig ventilationsrör, sprinkleranordningar och klimatlösningar som sköter temperatur, luftfuktighet och brandsäkerhet.

Teknikmässigt går det inte att jämföra med hur det såg ut tidigare. Hela Nationalmuseum är nu uppdelat i olika klimatzoner vilket möjliggör att ha en utställning som håller ett visst klimat i en sal och en annan utställning, som kräver ett helt annat klimat i nästa.

Lördag den 13:e oktober återinvigdes Nationalmuseum av Kungen i närvaro av Drottningen, Kronprinsessan och Prins Daniel. SVT släppte då också en dokumentär om hela renoveringen där Tomas Engdahl från Bengt Dahlgren AB, som varit en av de viktigaste konsulterna för detta uppdrag, är med och bidrar med sin kompetens och erfarenhet.

Nationalmuseum är också nominerat till Årets Bygge, Kasper Salin-priset samt vinnare av ROT-priset.

Kontaktperson: Thomas Engdahl
Uppdragsprofil: Kulturhistoriskt, säkerhetskänslig verksamhet
Entreprenadsumma: >500 msek

 

Takfoto med Tomas Engdahl, Bengt Dahlgren: Energi- och Miljötekniska Föreningen
Omslagsfoto: Hans Thorwid/Nationalmuseum

Nationalmuseums hemsida – klicka här
Statens Fastighetsverks information – klicka här
Byggindustrins Årets Bygge – klicka här
SVT’s dokumentär – klicka här
TV4’s förhandsvisning – klicka här
Kungahusets pressmeddelande – klicka här
World in Property – klicka här
Brandskyddsföreningen om sprinklerlösningen – klicka här
Kasper Salin-priset – klicka här
ROT-priset  – klicka här.

Snabbfakta

Ort: Stockholm

Kund: Statens Fastighetsverk

Kategori: Kommersiellt & Hotell

Projekt klart: 2013 - 2021

Projekt

Det senaste hos Bengt

Bengt söker Bengt

Vi är ett inkluderande gäng som vet att harmoni och bäst i klassen kan gå hand i hand. Nu vill vi bli fler Bengtar, är det kanske du? Se våra lediga jobb.

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.