Vård & Lab

Göteborg

Nya Angereds Närsjukhus

Ett sjukhus för framtiden är färdigt.

Ett sjukhus för framtiden är färdigt.

Nya Angereds Närsjukhus skapas för en närmare och bättre vård åt de boende i nordöstra Göteborg, en del av Göteborg där ohälsotalen skiljer sig markant från övriga staden. Exempelvis är dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar, KOL, lungcancer samt alkoholrelaterade sjukdomar avsevärt högre än i jämförelse med övriga regionen. Dessutom lever många i stadsdelen i en utsatt situation där antalet socialbidragstagare är stort, fattigdomsindexet är högt och där kultur- och språkbarriärer ständigt är en närvarande faktor. (Källa: Behovsanalys för Angereds Närsjukhus)

Visionen bakom uppbyggnaden av Angereds Närsjukhus är att skapa en fungerande vård som uppfyller befolkningens behov och förväntningar och där patienten sätts i centrum. Nya Angereds Närsjukhus skall ge känslan av ett nära, tillgängligt och välkomnande sjukhus. Vården skall utgå från patienten och hålla bästa kvalitet.

Vi på Bengt Dahlgren Brand & Risk är stolta över möjligheten att bidra till ett tryggt och säkert sjukhus genom ett funktionellt och väl genomtänkt brandskydd. Projekteringen är utförd utifrån en analytisk dimensioneringsmetodik där öppenhet, tillgänglighet och flexibilitet möjliggörs med aktiva skyddssystem såsom sprinkler, brandlarm och automatiserade system för brandgasevakuering.

Det nya sjukhuset ska tas i bruk efter sommaren 2015.

Snabbfakta

Ort: Göteborg

Kund: Västfastigheter

Kategori: Vård & Lab

Projekt

Det senaste hos Bengt

Bengt söker Bengt

Vi är ett inkluderande gäng som vet att harmoni och bäst i klassen kan gå hand i hand. Nu vill vi bli fler Bengtar, är det kanske du? Se våra lediga jobb.

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.