Kontor

Jönköping

Science Park Towers Jönköping

Framtidens mötesplats växer fram i Jönköping.

Framtidens mötesplats växer fram i Jönköping.

Science Park Towers är ett helt kvarter i Jönköping som uppförs i anslutning till högskolan i de centrala delarna av staden.

Bengt Dahlgren har i detta projekt projekterat brandskyddet i BIM och detta har gjorts i Bimfire Tools. Carolina Weidby på NCC berättar:

”I BIM-samordningen har det varit enkelt att se var brandcellsgränserna ligger och på så vis har vi gjort det vi kunnat för att slippa gå igenom dem på fler ställen än vi verkligen behövde. Vi använder även brandmodellen för att se var gränserna går för kontroll av hur många hål som ska brandtätas i både bjälklag och väggar för installationerna. ”Midjan” (se bild nedan) på väggarna underlättar ute i produktionen för att enkelt se var gränserna går.

I den bästa av värdar så borde brand ta med ”fire requirements” på väggar/bjälklag som sen A länkar in i sin modell. I A-modellen anger dem sen ”fire rating”. På det viset kan vi enkelt kontrollera att objekten klarar de krav som brand satt upp.”

Totalt omfattar byggnaderna omkring 13 000 kvadratmeter och kommer främst att bestå av kontorslokaler men även konferens- och eventytor. Restaurang och lounge byggs i bottenplan. Under mark finns ytor för service och drift. Husen är projekterade enligt Miljöbyggnad nivå Silver med höga krav på till exempel låg energiförbrukning, god inomhusmiljö och sunda material.

Bild från brandmodellen på midjebandet.

Bild från brandmodellen på midjebandet.

Fokus i projektet har varit hållbarhet och resurseffektivitet och för att lyckas med det har man valt att använda många digitala tjänster för att förenkla och effektivisera.

Projektet startades 2019 med planering och projektering, första spadtaget togs i januari 2021 och det beräknas vara klart för inflytt under sommaren 2023.

”Intressant och spännande projekt med otrolig kompetens i alla discipliner! Ett tydligt fokus har varit den digitala hanteringen där vi lätt har kunnat identifiera kollisioner och tittat på allt från schaktlösningar till brandtätningar med hjälp av den digitala modellen.

Att kunna förklara exempelvis brandcellgränser och dörrklasser i en modell i stället för med text i brandskyddsbeskrivningen eller på tvådimensionella ritningar tror jag har underlättat för andra discipliner avsevärt. Risken för missförstånd har minskat och därmed riskerna för framtida fel”, berättar Johan Josefsson, Brandingenjör Bengt Dahlgren.

Fler bilder från brandmodellen.

Snabbfakta

Ort: Jönköping

Kund: NCC

Kategori: Kontor

Läs mer på sciencepark.se

Johan Josefsson

Avdelningschef, Brand

Projekt

Det senaste hos Bengt

Bengt söker Bengt

Vi är ett inkluderande gäng som vet att harmoni och bäst i klassen kan gå hand i hand. Nu vill vi bli fler Bengtar, är det kanske du? Se våra lediga jobb.

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.