Kommersiellt & Hotell

Stockholm

Space Stockholm - Världens största gamingcenter

Det digitala kulturcentret Space – en enorm techsatsning i en av Hötorgsskraporna i Stockholm.

Det digitala kulturcentret Space – en enorm techsatsning i en av Hötorgsskraporna i Stockholm – invigdes den 27 november. Bengt Dahlgren har projekterat brandskyddet.

Space ska bli ett nav för digital kultur – med fokus på gaming, musik samt podcast- och videoproduktion – mitt i centrala Stockholm. Ambitionen är att i den femte Hötorgsskrapan skapa en mötesplats för den digitala generationen. Space är 7 500 kvadratmeter stort och tar upp 7 av Hötorgsskrapans 21 våningar, med bland annat en E-sportarena med plats för 650 personer.

Jesper Söderlund, brandingenjör på Bengt Dahlgren, förklarar att det är just verksamhetens höga personantal som har skapat utmaningar kring brandskydd och utrymning.

Space skiljer sig från mer konventionella industri-, skol- och kontorslokaler. Här är det främst de höga personantalen som vi måste beakta och ta höjd för. Lokalerna är speciella. Det har varit en utmaning att säkerställa utrymningen, vilket är det absolut viktigaste. Om det skulle hända något måste det vara säkert att vistas i byggnaden och människor ska kunna ta sig ut.

I och med den stora mängden människor som kommer att vistas i Space lokaler var det under brandprojekteringen viktigt att se till att besökarna går dit man vill vid exempelvis en brand, förklarar Jesper Söderlund.

Genom scenarieanalyser har vi utrett hur personer kan utrymma på ett säkert sätt. Vi har haft bra kommunikation med övriga discipliner och bollat idéer med arkitekter och andra projektörer för att få till bra lösningar för tillgängliga utrymningsvägar och se till att utrymningsbredden är tillräcklig. Vi har också jobbat mycket med brandlarm och sprinkler för att möjliggöra den här typen av verksamhet i lokalerna.

Jesper Söderlund kom in i projektet sommaren 2019. Han har varit med hela vägen från det tidiga konceptstadiet till sluttampens platskontroller. Han förklarar att det har skett många förändringar under projektets gång. Det har därför krävts att han har hängt med i utvecklingen och bevakat så att förändringarna inte ställer till för något annat längre fram.

Om det tillkommer en vägg får den inte hamna i vägen så att utrymning försvåras, eller om en dörr tas bort får den inte utgöra en utrymningsväg. Det har krävts kontinuerlig kontakt, framför allt med arkitekterna i projektet, och det har varit viktigt med samordning gällande dörrmiljöer och liknande. Men det har varit en projekteringsgrupp som verkligen har velat lösa utmaningarna och alla har strävat mot samma mål, säger han.

Space innehåller bland annat musik- och podcaststudior, 400 fullt utrustade gamingstationer, caféer, barer samt restaurang. Dessutom huserar den interaktiva utställningen Avicii Experience i Space lokaler. Där kommer besökarna få följa konstnären och personen Tim Bergling, från tillbakadragen musikskapare i sitt barndomsrum, till en superstjärna i Los Angeles.

Space ska bli en smältdegel av ungdomskultur och Jesper Söderlund säger att det därför är ett spännande projekt för Bengt Dahlgren att vara en del av.

Ett sådant digitalt innovationscenter känns väldigt rätt i tiden. Att vi får vara en del av Space innebär att vi som företag får ännu större bredd, både vad det gäller byggnadstypen och typen av lokaler.

Läs gärna mer om Space här.

Kontaktperson

Jesper Söderlund

Snabbfakta

Ort: Stockholm

Kund: AMF Fastigheter

Kategori: Kommersiellt & Hotell

Läs mer på space.cc/sv/

Louise Holmstedt

Gruppchef Hållbarhet, Specialist Hållbar Stadsutveckling

Projekt

Det senaste hos Bengt

Bengt söker Bengt

Vi är ett inkluderande gäng som vet att harmoni och bäst i klassen kan gå hand i hand. Nu vill vi bli fler Bengtar, är det kanske du? Se våra lediga jobb.

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.