Industri

Linköping

Världsledande däckåtervinning i Linköping

Svensk Däckåtervinnings nya anläggning visar vägen.

Svensk Däckåtervinning AB, SDAB, ansvarar för och administrerar det lagstadgade producentansvaret för däck. Svensk Däckåtervinning AB bedriver på en del av fastigheten Rystads-Gärstad 12:4 i Linköping återvinningsverksamhet för uttjänta däck med sortering, klippning av samt lagring av hela och klippta däck, totalt upp till 45 000 ton/år. Bearbetningen omfattar även en anläggning för produktion av gummigranulat.

Svensk Däckåtervinning AB har som mål att anläggningen i Linköping ska bli världsledande på däckåtervinning. I takt med att omvärlden förändras och utvecklas, ställs nya krav på ansvarsfull materialåtervinning som en del av den cirkulära ekonomin. Däckbranschen är på väg framåt genom att produkterna blir mer avancerade, de fordonsanpassas, innehåller sensorer och elektronik och får lägre miljöavtryck. Däckmaterialet har mer att tillföra samhället även efter att däcket rullat klart på vägen. Hjulet sparar enorma mängder energi för samhällets transportbehov och det återvunna materialet sparar på jungfruliga uttag vilket Fredrik Ardefors, VD för Däckbranschen och SDAB berättar i ett pressmeddelande.

Bengt Dahlgrens avdelning Brand & Risk har varit med i hela processen med start i en tidig övergripande riskhantering för att kunna bedöma om projektet var genomförbart ur risksynpunkt och för identifiering av vilka utredningar och handlingar som krävdes för att kunna etablera en säker verksamhet. Dessa utredningar och handlingar har Bengt Dahlgren tagit fram i nära dialog med Svensk Däckåtervinning AB och berörda myndigheter.

Vi har i projektet ansvarat för:

 • Övergripande riskutredning
 • Fördjupad riskutredning
 • Rökgasanalys
 • Brandskyddsprojektering
 • Underlag till försäkringsmäklare
 • Släckvattenutredning
 • Beredskapsplan brand
 • Insatsplan
 • Rådgivning angående etablering av mindre anläggningar på andra orter
 • Fortlöpande myndighetskontakter under tillståndsprocessen, inklusive svara på remissyttranden

  Kontaktpersoner: Daniel Sirensjö och Lars Strömdahl

  Snabbfakta

  Ort: Linköping

  Kund: Svensk Däckåtervinning AB

  Kategori: Industri

  Projekt klart: 2023

  Läs mer på www.sdab.se/start/

  Projekt

  Det senaste hos Bengt

  Bengt söker Bengt

  Vi är ett inkluderande gäng som vet att harmoni och bäst i klassen kan gå hand i hand. Nu vill vi bli fler Bengtar, är det kanske du? Se våra lediga jobb.

  © 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.