Utbildning

Utbilda dig med oss!

Bengt Dahlgren är full av kunskap! Du och ditt företag väljer om ni vill ha utbildningen på plats eller digitalt via exempelvis teams – det som passar er bäst. De flesta utbildningarna baseras på våra populära fickfoldrar och handböcker som du kan ladda ned här.

Kontakta oss

Kontakta oss här för en offert. Du kan alltid nå oss direkt på info@bengtdahlgren.se.

Utbildningar vi erbjuder företag 

Brandskydd
Brandskydd för bostadshus
Brandskydd för trähus
Brandskydd vid ombyggnad och underhåll – ventilation och energi
Förvaltningsbrandskydd
Brandskydd i Boverkets Byggregler
Strategiska vägval i tidiga skeden inom Brandskydd
Utförandekontroll Brandskydd
ATEX - brandfarlig vara

Sprinkler
Anläggningsskötare sprinkler

Risk Management
Krisberedskap & Krishantering
Projektriskhantering
Riskanalysmetoder

Miljö, Klimat, Hållbarhet
Livscykel- och klimatberäkning
MIljöbedömning av byggvaror och loggbok - vad, varför och hur
Miljöcertifiering

Kostnadsfria föredrag

Dessa informationstillfällen utförs kostnadsfritt och lämpar sig för t ex lunchföredrag eller över en fika. Du hittar också våra populära, kostnadsfria fickfoldrar här.

Brandskydd & Sprinkler
Brandskydd i fickformat
Sprinkler i fickformat
Säker hantering av brandfarlig vara
Hållbart brandskydd

Risk Management
HSE-ansvar för byggherrar
Integrerad riskhantering i samhällsbyggnadsprocessen och hållbar stadsutveckling
Den nya säkerhetsskyddslagen (2018:585) - Vad innebär den?
Riskhantering för medicinska gaser - Vilka krav ställs på dig som vårdgivare?

Miljö, Klimat, Hållbarhet
Miljölagstiftning Bygg - Övergripande nivå
Miljöbedömning material och genomgång av miljöbedömningssystem
Citylab – Ett sätt att arbeta med hållbar stadsutveckling i praktiken
Integrerad riskhantering i samhällsbyggnadsprocessen och hållbar stadsutveckling
Utvärdering av hållbar stadsutveckling – Utmaningar och möjligheter

Universitets- och Högskoleutbildningar

Bengt Dahlgren utbildar studenter på universitet, högskolor och yrkeshögskolor inför framtida yrkesroller inom samhällsbyggnad. Våra konsulter besitter lång erfarenhet inom branschen och våra utbildningsledare har både praktisk och teoretisk erfarenhet från näringslivet.

Brandskydd

Ingenjör- och civilingenjörsutbildningar inom bygg och installation berörs ofta av kravet på brandskydd i byggnader enligt Boverkets Byggregler. Brandskydd är ett område som påverkar många discipliner inom byggprojektering.

Syftet är att öka förståelsen för byggnaders brandskydd och förmedla ett urval av möjligheter och vägval som går att göra utifrån aktuell inriktning på ingenjörsutbildningen.

Geoenergi

Vi kan inom området Geoenergi erbjuda utbildningar inom:

 • Grundläggande/avancerad kunskap om marken som energikälla
 • Grundläggande systemfunktion och förutsättningar
 • Ekonomi, normer och lagar
 • Utformning och dimensionering av storskaliga geoenergisystem för stadsdelar
 • Utformning och dimensionering av små och medelstora geoenergisystem
 • Markens egenskaper och termiska responstester

Installationsteknik, Bygg, BIM

Vi erbjuder utbildningar inom Installationsteknik, BIM, Byggnadsutformning med arkitektur och entreprenadjuridik.

Miljö

Vi erbjuder flera olika miljöutbildningar anpassade för studenter.

 • Övergripande utbildning miljöcertifiering eller enligt anpassning efter skolans önskan.
 • Mer ingående utbildning i specifikt miljöcertifieringssystem: Miljöbyggnad, LEED, BREEAM, WELL, Svanen
 • Miljöutbildning anpassad efter disciplin exempelvis Arkitekter, Konstruktörer, VVS, El, Projektledning, Entreprenörer
 • Hållbara stadsdelar
 • Miljöstyrningsprocessen byggprojekt – verktyg och arbetssätt
 • LCA och klimatpåverkan
 • Miljöbedömning material och genomgång av miljöbedömningssystem
Skräddarsydda utbildningar

Vi skräddarsyr utbildningar utifrån ämne, omfattning och behov för våra kunder. Du kan anlita oss för hel- och halvdagsutbildningar samt föreläsningar. För universitet och högskolor är vi även tillgängliga för längre kurser.

Kontakta oss

Kontakta oss här för en offert. Du kan alltid nå oss direkt på info@bengtdahlgren.se.

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.