Fickfoldrar & Guider

30 september 2022

Återbruk - Nuläge & Arbetsmetodiker för Offentliga Fastigheter

SKR tillsammans med bland annat Bengt Dahlgren har nu tagit fram två skrifter för återbruk av offentliga fastigheter. Allt fler offentliga fastighetsägare vill arbeta mer cirkulärt och en viktig del i detta är en högre grad av återbruk. Offentliga fastigheters ledningsgrupp initierade ett projekt med syftet att ta fram stöd för offentliga fastighetsägare att på ett kostnadseffektivt sätt kunna återbruka material och produkter från ombyggnads- och rivningsprojekt. Andreas Karlsson, Anton Zita och Louise Holmstedt från Bengt Dahlgren AB, Maria Perzon från Castellum (tidigare Bengt Dahlgren) samt Jan Axelsson och Per Håkansson från Kompanjonengruppen AB har varit utredare och skribenter.

Du hittar skrifterna samt ett webinarie om projektets resultat här.

Resurser

Det senaste hos Bengt

Vill du också vara en Bengt på jobbet?

Nu har vi många spännande tjänster ute. Läs mer om vad vi erbjuder dig som konsult. Vi ser fram emot att höras!

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.