Fickfoldrar & Guider

30 september 2022

Guide för Återbruk av installationer

Denna guide syftar till att ge en introduktion och överblick över återbruk av installationer. Målsättningen är att sprida kunskap om återbruk av installationer till branschen och bidra till omställningen till ett storskaligt återbruk i bygg- och fastighetssektorn. Här avses ett återbruk som är en del av det normala arbetssättet för hela bygg- och fastighetsbranschen. Mer konkret ska denna guide kunna fungera som en introduktion till hur man kan gå till väga för att återbruka installationer, vad man bör tänka på, hur man kan bedöma klimatnytta och hantera sekundära effekter. Genom detta är förhoppningen att fler ska våga ta steget till att inkludera återbruk i sina projekt, både som beställare, fastighetsägare och som del i projekteringen.

Ladda ned guiden här.

Resurser

Det senaste hos Bengt

Vill du också vara en Bengt på jobbet?

Nu har vi många spännande tjänster ute. Läs mer om vad vi erbjuder dig som konsult. Vi ser fram emot att höras!

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.