Forsknings- & Innovationsprojekt

1 oktober 2020

BEDOT - Webbverktyg till analys i tidiga skeden

Bedot är ett snabbt och enkelt webbverktyg där vem som helst kan utvärdera byggnadsvolymer i tidiga skeden och motivera sina beslut utifrån aspekter kopplade till hållbarhet. Analysen fokuserar i dagsläget på dagsljus på fasad, som syftar belysa delar av byggnaden där dagsljus kan vara en utmaning. Det är ett komplement till den iterativa arbetsprocessen i skeden fram till programhandling och ett sätt att sänka risken för dåliga investeringar, genom att hålla koll på förutsättningarna för att klara dagsljuskrav.

Hur fattar man beslut i tidiga skeden? Frågan börjar bli ju mer viktigt desto flera börjar inse att man kan spara stora pengar genom att välja rätt sedan tidigt. Idag fattar projektören de flesta beslut i tidiga skeden baserat på faktorer, såsom tillgänglighet, brandskrav, estetik och gestaltningskvaliteter, samt priser per m2. Tanken med BeDOT är att man ska också kunna motivera sina beslut utifrån aspekter kopplade till hållbarhet, såsom dagsljus, energiprestanda och klimatpåverkan.

Bedot baseras på tidigare examensarbeten som utvecklade arbetsmetodik för att analysera och visualisera energiprestanda, dagsljusinflöde, livscykelanalys, solstrålning och andra parametrar i ett byggprojekt redan på planeringsstadiet. Hela analysen gjordes då i cad-gränssnittet Rhinoceros med hjälp av plugins och sammankopplade beräkningsmoduler, anpassade efter behov. 

Då började i januari 2020 BeDOTs utvecklingsprojektet, vars mål var att kunna göra samma analyser fast i vår egen webbmiljö. Syftet med det var att förenkla nuvarande arbetsmetodiken och göra det möjligt för allmänna projektörer att ta med sig hållbarhetsaspekter till sina iterationsprocesser i tidiga skeden. 

Genomförande av arbetet uppdelats i två etapper, den första fokuserad på teorin och systemgränser, och den andra på det praktiska arbetet inom teknik och affärsmodellering. Gruppen har arbetat i 2 veckors-sprintar, tagit hjälp och externa utvecklare och inriktat sig på beräkning av dagsljus på fasad, som bedöms dra högre uppmärksamhet av projektörer på senaste tiden. Dagsljus på fasad är en analys som passar alla verksamheter, såsom bostäder, lokaler, skolor osv. Det spellar stor roll framför allt i tätbebyggda områden där tillgänglighet till dagsljus är en faktor som begränsar bruksarea och därmed påverkar priser per m2. I oktober har BeDOTs MVP på webbverktyget släppts och har sedan dess funnit tillgänglig både internt och till externa parter.

BeDOT som webbverktyg har lyckats möjliggöra snabba analyser av flera byggnader samtidigt och ger viktigt insats på byggnadsdelar där tillgång till dagsljus är mest utmanande. Det har också hjälpt få ingång till dialog med nya kunder, samt att driva diskussioner fokuserade på förbättringsmöjligheter och kundbehov. Själva arbetsprocessen och erfarenheter inom marknadsföring har dessutom visats sig mycket värdefulla till framtida innovationsarbeten. 

Länk till hemsidan

Giovana Silva

Konsult

Resurser

Det senaste hos Bengt

Vill du också vara en Bengt på jobbet?

Nu har vi många spännande tjänster ute. Läs mer om vad vi erbjuder dig som konsult. Vi ser fram emot att höras!

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.