Handböcker

30 september 2022

Brandskydd för bostadshus

Här samlas den viktigaste informationen om brandskydd för att kunna planera, projektera, bygga och förvalta bostadshus på ett kostnadseffektivt sätt med optimal säkerhetsnivå. Boken behandlar bl.a. strategiska vägval vid nyproduktion, erfarenheter från bränder, lagstiftning & vägledning hur denna kan uppfyllas, brandskyddskrav vid ändring, småhus, drift och förvaltning. Boken riktar sig till fastighetsägare, projektledare, arkitekter, teknikkonsulter, entreprenörer, byggnadsnämnder, BRF’er, kontrollansvariga, räddningstjänst m.fl.

Beställ handbok

Detta är en beställningsbar handbok. Denna bok kostar 690 SEK exklusive moms.

Beställ genom att maila oss dina uppgifter och fakturainformation till info@bengtdahlgren.se.

Resurser

Det senaste hos Bengt

Vill du också vara en Bengt på jobbet?

Nu har vi många spännande tjänster ute. Läs mer om vad vi erbjuder dig som konsult. Vi ser fram emot att höras!

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.