Handböcker

30 september 2022

Brandskydd för fasader

Denna handbok vägleder dig som projekterar eller utför fasader att förstå och uppfylla brandskyddskraven i bygglagstiftningen. Handboken tydliggör kravnivåerna, utmaningarna och visar på möjliga lösningar. Den behandlar bland annat erfarenheter från inträffade bränder, hur lagstiftning kan uppfyllas, system- och materialval, brandprovningar, brandskydd under byggtid, med mera.

Beställ handbok

Detta är en beställningsbar handbok. Denna bok kostar 690 SEK exklusive moms. 

Beställ genom att maila oss dina uppgifter och faktureringsinformaiton till info@bengtdahlgren.se.

Resurser

Det senaste hos Bengt

Vill du också vara en Bengt på jobbet?

Nu har vi många spännande tjänster ute. Läs mer om vad vi erbjuder dig som konsult. Vi ser fram emot att höras!

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.