Handböcker

30 september 2022

Hållbart brandskydd

Handboken hjälper dig att fatta medvetna beslut om hållbara åtgärder inom det brandtekniska området.

Boken visar hur olika brandtekniska utformningar kan jämföras med varandra ur ett hållbarhetsperspektiv, klimatpåverkan vid säkerhetshöjande brandskyddsinstallationer, innehåll av farliga ämnen i brandskyddsprodukter, hur nya hållbara byggnadsutformningar påverkar brandskyddet, hur befintliga produkter kan förstärkas istället för att bytas vid ändringsprojekt, hur man bygger en flexibel byggnad som inte behöver ändras vid nya förutsättningar m.m.

Beställ handbok

Detta är en beställningsbar handbok. Denna bok kostar 690 SEK exklusive moms. Beställ genom att maila oss dina uppgifter och faktureringsinformation till info@bengtdahlgren.se.

Resurser

Det senaste hos Bengt

Vill du också vara en Bengt på jobbet?

Nu har vi många spännande tjänster ute. Läs mer om vad vi erbjuder dig som konsult. Vi ser fram emot att höras!

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.