Handböcker

30 september 2022

Brandskydd rätt utfört

Denna handbok fokuserar på de utförandekontroller av brandskydd som utförs i syfte att säkerställa att samhällets krav enligt byggreglerna uppfylls. Bokens huvudfokus ligger på de utförandekontroller som bör utföras i byggskedet. Boken ger även tips om vad som bör kontrolleras och hur detta ska utföras.

Handbok – Brandskydd rätt utfört

Detta är en beställningsbar handbok. Denna bok kostar 595 SEK exklusive moms. 

Beställ genom att maila oss dina uppgifter och faktureringsinformaiton till info@bengtdahlgren.se.

Resurser

Det senaste hos Bengt

Vill du också vara en Bengt på jobbet?

Nu har vi många spännande tjänster ute. Läs mer om vad vi erbjuder dig som konsult. Vi ser fram emot att höras!

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.