Forsknings- & Innovationsprojekt

24 oktober 2020

Verktyg för cirkularitet - CIX

Det bästa verktyget för cirkulärt byggande - helt gratis.

Det finns ett behov av att öka kunskapen om och användandet av cirkulära material i byggprojekt. Cirkularitet handlar om att minimera avfall, öka återanvändningen av material samt arkitektur som möjliggör demontering och flexibilitet. För att skapa bästa förutsättningarna för ett cirkulärt arbete och kunskapshöjning togs ett verktyg för cirkularitet – CIX - fram. Verktyget togs fram för en testbädd/ett testhus men erfarenheter och verktygen skulle spridas och kunna användas i andra projekt. Verktyget inkluderar återvunnet material, återanvändning av material, flexibla samt demonterbara konstruktioner av material som tål att återanvändas. Utvecklingsprojektet som finansierats av Boverket sträckte sig från januari 2019 till juni 2020 och deltagande parter var: ETTELVA Arkitekter, Riksbyggen, Lokalförvaltningen Göteborgs Stad och Bengt Dahlgren. 

Efter utvecklingsprojektets avslut gick ETTELVA Arkitekter tillsammans med Bengt Dahlgren vidare och utvecklade CIX verktyget till ett digitalt webbverktyg som är gratis att använda.  

För mer info och tillgång till verktyget: www.hallbarbyggnation.se

Anna Augustsson Hjort

Resurser

Det senaste hos Bengt

Vill du också vara en Bengt på jobbet?

Nu har vi många spännande tjänster ute. Läs mer om vad vi erbjuder dig som konsult. Vi ser fram emot att höras!

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.