Forsknings- & Innovationsprojekt

1 januari 2022

Fastighetsdatalabbet VINNOVA

Fastighetsdatalabbet är en VINNOVA utlysning med ett antal intressenter som gått in med runt 13Mkr i tid för att ta fram funktionalitet och smarta lösning kring RealEstateCore. Datalabbet innehåller energileverantörer, myndigheter, entreprenörer, fastighetsägare och konsulter.

Sammanfattning: Fastighetsdatalabbet är en VINNOVA utlysning med ett antal intressenter som gått in med runt 13Mkr i tid för att ta fram funktionalitet och smarta lösning kring RealEstateCore.  
Datalabbet innehåller energileverantörer, myndigheter, entreprenörer, fastighetsägare och konsulter.  

Syfte och mål: Fastighetsdatalabbet skall etablera ett ekosystem och skapa en nationell plattform för att kunna dela fastighetsdata mellan aktörer i fastighetsbranschen. Syftet är att bidra både till ett mer standardiserat sätt att hantera data mellan olika aktörer och att tillgängliggöra data för aktörer som vill utveckla nya innovativa digitala tjänster baserade på AI och smarta analysalgoritmer. Labbet kommer att tillgängliggöra olika typer av data kring fastigheter - fastighetsmodell, realtidsdata och verksamhetsdata, samt publicera API:er, dokumentation och verktyg. 

Upplägg och genomförande: Datalabbet arbetar med att driva och utveckla ekosystemet samt att designa och anpassa datadelningsplattform för fastighetsdata. Labbet samlar in data från ett antal aktörer i konsortiet för att dela via plattformen. Ett stort antal tematiska workshops, seminarier och hackathons hålls för utbildning och vidareutveckling av informationsmodeller, m.m. Labbets verksamhet kommer att koordineras med andra initiativ i fastighetsbranschen samt med andra datalabb i andra branscher. 

Förväntade effekter och resultat: Etableringen av fastighetsdatalabbet kommer att bidra till nya möjligheter för datadriven innovation kring energiflöden, inomhusmiljö, drift och annan verksamhet inom fastighetsbranschen. Datalabbet bygger en gemensam plattform för att dela data inom fastighetsbranschen där ett stort antal dataset som kan användas för innovation, AI och utbildning kommer att tillgängliggöras för medlemmar i ekosystemet. Vi förväntar oss att både bidra till energieffektivare fastigheter, bättre samverkar kring informationsflöden mellan aktörer, samt öka storleken på ekosystemet. 

Kontaktpersoner:

Rickard Dahlstrand / rickard.dahlstrand@electricitystockholm.se / 070 21 03020 
Joakim Eriksson / joakim.eriksson@ri.se / 070 32 13 841

Resurser

Det senaste hos Bengt

Vill du också vara en Bengt på jobbet?

Nu har vi många spännande tjänster ute. Läs mer om vad vi erbjuder dig som konsult. Vi ser fram emot att höras!

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.