Avhandlingar & Rapporter

19 juni 2023

Bengt Dahlgrens Hållbarhetsredovisning 2022

Från ord till handling

I denna femte hållbarhetsredovisning som Bengt Dahlgrenkoncernen presenterar lägger vi fokus på den cirkulära omställningen, energifrågan och människan, tre frågor som vi anser har präglat året som gått lite extra. Att vår bransch behöver ställa om till en mer cirkulär drift blir allt mer uppenbart, men under 2022 har vi i allt större utsträckning sett och varit delaktiga i att gå från ord till handling. I kapitlet cirkuläritet har vi därför samlat de nyckelaktiviteter som vi på Bengt Dahlgren har bidragit med i området under året.

Att energifrågan har tagit stor plats i samhällsdebatten under 2022 har nog inte undgått någon, men mycket finns fortfarande att göra både inom nyproduktion men kanske framför allt inom det befintliga beståndet. I Energioptimerings kapitlet presenterar vi därför några av alla de spännande projekt, tjänster och initiativ som vi arbetar med för att bidra till en hållbar och låg energiförsörjning i sektorn och branschen.

De senaste årens osäkerheter med pandemi, ett krig i Europa och en förutspådd lågkonjunktur har också bidragit till ökat fokus på vilka krav vi ställer på våra städer och vem städerna är till för. Att städer är till för att människan och ska utformas därefter utan att negativt påverka våra ekosystem har blivit en alltmer aktuell fråga, något som vi på Bengt Dahlgren omfamnar. Hur vi sätter människan i fokus går att läsa mer om i kapitlet där vi redovisar våra hållbarhetsmål och årets aktiviteter.

Vi som har sammanställt årets redovisning är representanter från alla våra bolag och sitter i den koncerngemensamma hållbarhetsgruppen. Vi tror att du som läser vår redovisning har ett genuint intresse för hållbarhetsfrågan och för att göra vår bransch mer hållbar. Kanske är du en våra kunder och samarbetspartners, en av våra medarbetare eller någon som helt enkelt undrar hur vi på Bengt Dahlgren bidrar kan till hållbarhet. Oavsett så önskar vi en trevlig läsning!

Hållbarhetsredovisningen 2022

Läs hållbarhetsredovisningen här

Kontaktpersoner

Kontakta oss angående hållbarhet

Louise Holmstedt

Gruppchef Hållbarhet, Specialist Hållbar Stadsutveckling

Resurser

Det senaste hos Bengt

Vill du också vara en Bengt på jobbet?

Nu har vi många spännande tjänster ute. Läs mer om vad vi erbjuder dig som konsult. Vi ser fram emot att höras!

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.