Avhandlingar & Rapporter

19 juni 2024

Bengt Dahlgrens Hållbarhetsredovisning 2023

En bransch i omställning

I denna sjätte hållbarhetsredovisning som vi på Bengt Dahlgren presenterar lägger vi, precis som tidigare år, fokus på tre huvudfrågor. Den cirkulära omställningen, energifrågan och medarbetaren. Vi har fortsatt att utvecklas inom alla tre områden, men har en bit kvar innan vi når våra mål. Att vår bransch behöver ställa om till en mer cirkulär drift blir alltmer uppenbart. Under 2023 har vi fortsatt att vara med och stötta detta och arbetat vidare med att gå från ord till handling.

I kapitlet Cirkularitet och klimatneutralt byggande har vi samlat nyckelaktiviteter som Bengt Dahlgren har bidragit med under året. Energifrågan tar fortsatt stor plats i samhällsdebatten. Därför presenterar vi i årets rapport några av de spännande projekt, tjänster och initiativ som vi arbetat med för att bidra till en låg och hållbar energiförsörjning i sektorn.

De senaste årens oroligheter på flera håll i Europa och en pågående lågkonjunktur har bidragit till ökat fokus på vilka krav vi ställer på våra städer och vem städerna är till för. Att städer är till för människan och ska utformas därefter utan att negativt påverka våra ekosystem har blivit en alltmer aktuell fråga – något som vi på Bengt Dahlgren omfamnar. Du kan läsa mer om hur vi sätter människan i fokus i kapitlet där vi redovisar våra hållbarhetsmål.

Under året har vi värnat extra mycket om vårt interna sociala klimat eftersom yttre påfrestningar påverkar oss alla. Mår man bra på jobbet blir det lättare att hantera dessa påfrestningar. Vi är mycket stolta över att våra medarbetare uppskattar de insatser vi gör och trivs på sin arbetsplats. Om du vill veta mer om vad våra medarbetare tycker och hur vi arbetar med våra inkluderingsmål så hittar du det i kapitlet som heter Välkommen till familjen Dahlgren. Vi som har sammanställt den här redovisningen är representanter från alla bolag i koncernen och sitter i den koncerngemensamma hållbarhetsgruppen.

Vi hoppas att du som läser vår redovisning har ett genuint intresse för hållbarhetsfrågan och vill vara med och göra vår bransch mer hållbar. Kanske är du en våra kunder eller samarbetspartners, en av våra medarbetare eller någon som helt enkelt undrar hur vi på Bengt Dahlgren bidrar till hållbarhet. Oavsett vem du än är så önskar vi dig en trevlig läsning!

Hållbarhetsredovisningen 2023

Läs hållbarhetsredovisningen här

Kontaktpersoner

Kontakta oss angående hållbarhet

Henrik Jönsson

Affärschef Hållbarhet

Cecilia Wetterqvist

Brand- och Riskhanteringsingenjör

Resurser

Det senaste hos Bengt

Vill du också vara en Bengt på jobbet?

Nu har vi många spännande tjänster ute. Läs mer om vad vi erbjuder dig som konsult. Vi ser fram emot att höras!

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.