Fickfoldrar & Guider

30 september 2022

Guide till Klimateffektiv arkitektur

Ett kunskapspaket framtaget inom forskningsprojektet Scandinavian Sustainable Circular Construction (S2C). S2C-projektet syftar till att skapa en transformation av byggandet med utgångspunkt i den offentliga beställaren för byggande och förvaltning av byggnader för pedagogisk verksamhet. Även att generellt bidra till ett klimatneutralt samhälle, som är fritt från klimatpåverkande utsläpp. Genom ökad kunskap skapas ett hållbart samhälle. Projektet ska bidra till kunskapsutveckling genom flertalet kunskapspaket inom olika områden. Denna rapport svarar för ett kunskapspaket, som syftar till att beskriva hur arkitektur och utformning, konstruktionslösningar och materialval på olika sätt kan minska byggnaders klimatpåverkan från hela livscykeln. Primär målgrupp för kunskapspaketet är offentliga byggande beställarorganisationer i Skandinavien. Men kunskapspaketet syftar också till att ge en ökad kunskapsutveckling till bygg- och fastighetsbranschen i stort.

Ladda ned handboken här.

Resurser

Det senaste hos Bengt

Vill du också vara en Bengt på jobbet?

Nu har vi många spännande tjänster ute. Läs mer om vad vi erbjuder dig som konsult. Vi ser fram emot att höras!

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.