Forsknings- & Innovationsprojekt

11 juli 2024

Miljöpåverkan av digitalisering i byggnader

Digitalisering av byggnader med informations- och kommunikationsteknik (IKT) ger många möjligheter att uppnå resurs- och energieffektivitet. Byggnadsdigitalisering möjliggör smarta byggkoncept med funktionerna baserade antingen övervakning eller avancerad styrning. Digitaliseringen är beroende av IKT-komponenter som sensorer, anslutnings- och dataöverföringsdelar, nätverkssystem, datalagringssystem och manöverenheter. Dessa komponenter har miljöavtryck under olika livscykelfaser såsom tillverkning, drift och bortskaffande. Det finns många studier om effekterna av olika systemkonstruktioner och konfigurationer IKT-lösningars tekniska prestanda, men sådana undersökningar för miljöpåverkan saknas oftast. Konfigurationerna kan vara relaterade till vissa komponenter eller övergripande systemdesign såsom datainsamling, anslutning och datahantering som leder till användning av olika hårdvara med olika fotavtryck under deras livscykelfaser, vilket kan undersökas med livscykelanalys ( LCA) metodik.

Detta projekt genomförs i samarbete med flera partners med mångsidig expertis som möjliggör en forskningsdesign baserad befintlig fysisk infrastruktur i fallstudiebyggnader. De viktiga faktorerna för systemdesign och konfigurationer som kan påverka miljöpåverkan från IKT-lösningarna undersöks i fallstudier med tillämpning av LCA-metodik. Analyserna tar hänsyn till flera effektkategorier för att förstå avvägningar avseende olika systemkonfigurationer. Projektet ger riktlinjer till produkt- och systemutvecklare om de viktiga aspekter som de bör ta hänsyn till när de designar och utvecklar IKT-lösningar. Dessutom är resultaten användbara för fastighetsförvaltare och byggherrar att fatta optimala beslut när de antar IKT-lösningar för att uppfylla miljöhänsyn med acceptabel systemprestanda 

Shima Dehvari

Resurser

Det senaste hos Bengt

Vill du också vara en Bengt på jobbet?

Nu har vi många spännande tjänster ute. Läs mer om vad vi erbjuder dig som konsult. Vi ser fram emot att höras!

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.