Forsknings- & Innovationsprojekt

30 september 2022

Vi tände eld på ett hus 18 gånger

I vårt projekt “Lågt sittande ventilationsdon vid brand“ har vi hittills utfört inte mindre än 18 brandförsök i full skala för att studera effekterna av lågt sittande tilluftsdon i en byggnads ventilationsbrandskydd. 

Vårt syfte är att se om kostnader, underhåll och miljöbelastningen kan minskas i olika sammanhang. Studien innefattar att se hur det påverkade byggnaden om tilluftsdonen placerades lågt istället för att förse varje sådan kanal med backströmningsspjäll.

Projektet finansierades av Svenska Byggbranschens Utvecklings­ fond (SBUF), Kriminalvården, Stockholms Kooperativa Bostads­ förening och Hallströms ventilation. Vi gjorde försöken tillsammans med Brandskyddslaget, Briab och NCC.

hej

Resurser

Det senaste hos Bengt

Vill du också vara en Bengt på jobbet?

Nu har vi många spännande tjänster ute. Läs mer om vad vi erbjuder dig som konsult. Vi ser fram emot att höras!

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.