Kyl- och värmepumpsteknik

Eftersom olika verksamheter och lokaler kräver olika tekniska lösningar hjälper vi på Bengt Dahlgren våra kunder att välja den bäst lämpade tekniken just för dem. Vi strävar alltid efter att hitta en lösning som är anpassad efter verksamhetens behov samtidigt som det följer myndigheters krav och kundens eventuella miljöprofilering.

Vi är med hela vägen från förstudie, upphandling, slutförande och driftsättning till uppföljning av anläggningen. Vårt fokus är att ge kunden en framtidssäkrad anläggning. Ett bra systemval i tidigt skede ger en energieffektiv slutlösning.

Kylprojektering

Bengt Dahlgren arbetar med alla inriktningar inom kylprojektering, oavsett vilken typ av verksamhet det gäller. Förutom komfortkyla via kylmaskiner eller fjärrkyla är uppdrag inom till exempel process- och livsmedelsindustrin vanliga. Ishallar och badanläggningar kräver också omfattande kylinstallationer som Bengt Dahlgren är vana att arbeta med. Vi arbetar också med datorhallar, läkemedel, kökskyla och mer.

Vi gör:

  • Inventering och statusbedömningar av befintliga anläggningar.
  • Köldmedieval inför framtiden.
  • Entreprenadbesiktningar och provningar.

Värmepumpsprojektering

Allt mer stora anläggningar byggs med värmepump kombinerat med lagring av energi via borrhål i berggrunden. Ett nära samarbete med vår geoenergigrupp och våra VVS-projektörer borgar för att samordningen med övriga installationer fungerar på bästa sätt.

Vill du veta mer eller skicka en offertförfrågan? Kontakta oss idag!

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.