Säkerhet

Hur ser ert säkerhetsarbete ut? 

I en värld med allt mer komplexa beroenden blir sårbarheten större och hotbilden dynamisk. Prioritering av säkerheten är grundläggande för en välfungerande verksamhet, ger konkurrensfördelar och stärker varumärket. Företag och organisationer är dessutom skyldiga enligt lagkrav att bedöma hur samhällskritisk deras verksamhet är, och därigenom vilket säkerhetsarbete som krävs.

Med gedigen erfarenhet från både näringsliv och offentlig sektor, hjälper vi er med breda säkerhetslösningar, informationssäkerhet samt säkerhetsskydd.

Är ni trygga med er arbetsmiljö?

Ingen i Sverige ska behöva skada sig, bli sjuk eller dö på grund av sitt arbete. En bra arbetsmiljö kräver systematiskt och kontinuerligt arbete med Arbetsmiljölagen (AML), Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) och Miljöbalken som ramverk.


Som experter på hälsa, säkerhet och miljö har vi kontroll på lagar och förordningar och kan bedöma vilka ergonomiska, psykiska, sociala och fysiska risker som finns inom verksamheten. Vi hjälper er att minska riskerna för ohälsa och olycksfall samt att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv.

Vill du veta mer eller skicka en offertförfrågan? Kontakta oss idag!

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.