Utförandekontroll brand

Innan en byggnad får tas i bruk måste alla kontrollpunkter enligt Plan- och bygglagen (PBL) vara uppfyllda och byggnadens brandskydd är ofta en av de viktigaste delarna som måste fungera felfritt. Bengt Dahlgren hjälper dig att genomföra nödvändig utförandekontroll av byggnadens brandskydd för att garantera att brandskyddet följer brandskyddsbeskrivningen.

Vi kontrollerar entreprenörernas och besiktningsmännens arbete och hjälper dig att samordna utförandekontroller.

I vissa fall kräver byggnadsnämnden att en certifierad sakkunnig kontrollant ska anlitas för att göra en kompletterande bedömning av en byggnads brandskydd. Benämningen certifierad sakkunnig inom brandskydd används endast för den som är certifierad enligt BFS 2011:17 SAK 3, och rollen krävs endast i de projekt där byggnadsnämnden särskilt kräver detta.

Bengt Dahlgren har brandingenjörer, med nödvändiga SAK3-certifikat, som kan hjälpa till vid både projektering och kontroll av utförandet.

Vill du veta mer eller skicka en offertförfrågan? Kontakta oss idag!

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.