Provning

Vi utreder och dokumenterar funktioner på äldre byggnader 

Äldre anläggningar kan med tiden förlora viss funktionalitet. Därför gör vi provningsprogram som samordnar provningen med installatörer ute i anläggningen. Du får bland annat kvitto på att funktionen finns och förslag för vidare åtgärder som exempelvis kan gälla driftoptimering, ombyggnad eller ändring av systemens funktion. Dokumentation som förs under den samordnade provningen fungerar sedan som underlag till slutbesiktningen. Vi hjälper även till om du bara vill ha dokumentationen!

Funktionsprovning och samordnade provningar

För att säkerställa ett systems funktion eller bara för att dokumentera det så utför vi funktionsprovningar. Med utgångspunkt ur befintlig dokumentation granskar vi de funktioner som dokumenteras och noterar avvikelser eller odokumenterade funktioner. Utifrån detta arbete jobbar vi sedan fram förslag för vidare åtgärder, som kan vara driftoptimering, ombyggnad eller ändring av systemets funktion.

Efter driftsättning men före slutbesiktning utförs samordnad provning. Varje entreprenad utför egenprovning av installationerna i fastigheten. Den samordnade provningen ger ett kvitto på om funktionen finns, hur den fungerar samt vem som är ansvarig för fel eller avvikelser. Bengt Dahlgren upprättar provningsprogram och samordnar provningen med installatörerna ute i anläggningen, vi utför även utför belastningsprovning så som sommar- och vinterdriftsfallsprovning mm. Den dokumentation som förs under den samordnade provningen fungerar sedan som underlag till slutbesiktningen.

Lufttäthetsprovning

Bengt Dahlgren har diplomerade lufttäthetsprovare och utför lufttäthetsmätningar enligt ISO 9972:2015 samt läckagesökning och termografering av klimatskalet.

Besiktning av sprinklers

Bengt Dalgren kan hjälpa till med normbesiktningar av sprinkleranläggningar. Vi har erfarenhet av leveransbesiktningar, revisionsbesiktningar och entreprenadbesiktningar. Utöver det utförs kvalitetsgranskningar av sprinklerhandlingar enligt regelverk.

Besiktning av teknisk förvaltning

För en byggherre är det viktigt att kvalitetssäkra utförda uppdrag. Bengt Dahlgren har besiktningsmän som fastställer att ni har fått det som ni har betalat för. Våra erfarna besiktningsmän utför alla typer av entreprenadbesiktningar inom VVS-, kyl-, styr- och energisektorn. Vi har också specialkompetens för att utföra såväl entreprenadbesiktningar som säkerhetsbesiktningar och årlig driftkontroll av anläggningar för medicinska gaser.

Vill du veta mer eller skicka en offertförfrågan? Kontakta oss idag!

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.