Projektriskhantering

Vilka risker kan hindra er att nå era mål? 

Ett projekts framgång definieras av hur väl målen uppnåtts och det finns alltid risker som kan påverka detta. Riskerna kan vara ekonomiska, organisatoriska, sociala, politiska, tekniska eller operationella.

För att nå målen krävs en process för att hantera riskerna – fortlöpande, i ett tidigt skede och på ett strukturerat sätt. Vi hjälper er att identifiera, analysera och hantera utmaningarna innan de uppstår.

Vill du veta mer eller skicka en offertförfrågan? Kontakta oss idag!

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.