Projektriskhantering

Syftet med projektriskhantering är att öka sannolikheten för att projektet drivs och levererar inom uppsatta tids-, kostnads- och kvalitetsmål. Med en tydlig systematik ges projektledningen en enkel och tillförlitlig överblick/kontroll med avseende på tidsplan, budget och annan måluppfyllnad.1 Deltagarna ska efter utbildningen ha förståelse för grundläggande metodik och grunder för riskhantering inom projekt.

Utbildningen lämpar sig för beställare, projektledare och projektingenjörer.

Innehållet på våra generella utbildningar inom temat presenteras nedanför, men kan anpassas efter verksamheten.

Riskhanteringsprocessens olika steg gås igenom och exemplifieras:

  • Planering av riskhanteringen,
  • Riskidentifiering,
  • Analys och värdering av risker,
  • Riskbemötande och uppföljning,
  • Utvärdering och rapportering.

En koppling kan vid förfrågan göras mot kalkylering och prognosarbete.

1 (Samma metoder och arbetsprocesser kan enkelt översättas och appliceras för att tillse ett strukturerat arbete med avseende på miljö- och arbetsmiljö)

Kontakta oss nedan för offert.

Skicka en intresseanmälan för våra kurser

Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär.
Vi återkopplar alltid så fort vi kan.