Malmö

På Bengt Dahlgrens tre kontor i Skåne är vi stolta över alla spännande byggprojekt som vi är delaktiga i. Stora som små.

En stor drivkraft för oss är att medverka till att skapa sunda hus. Det handlar om att skapa ett skönt inneklimat, optimerat för den verksamhet som finns i huset. Vi tar ansvar för alla tekniska installationer och byggtekniska åtgärder, både i befintliga och nybyggda fastigheter.

Idag är det viktigt att arbeta för ett klimatsmart & hållbart byggande. Genom nytänkande, engagemang och spetskompetens adderar vi värdehöjande lösningar för projekten. Vi utför energiberäkningar, dagsljussimuleringar, energisamordning, miljöprogram och miljöcertifieringar.

Efterhand som andelen installationer ökar och tekniken blir mer avancerad, behövs mer tekniskt stöd i förvaltningen av ett hus. Med hög kompetens & erfarenhet inom installationsteknik utför vi utredningar, byggkontroll, driftoptimering, felsökning, energikartläggning och energideklarationer.

Med våra tre kontor utspridda över Skåne har du som kund alltid nära till oss. Inom bolaget har vi en väl utvecklad arbetsmetod för att säkerställa tillgång till rätt kompetens i rätt tid för varje unikt projekt. Så oavsett vilket kontor du vänder dig till i Skåne så har du alltid tillgång till vår fulla potential. Vi organiserar oss efter ditt specifika projekt och är din opartiska rådgivare. Och vi söker alltid den smartaste lösningen för dig och ditt projekt. Besök våra kontor i Helsingborg, Kristianstad och Malmö.

Vi erbjuder tjänster inom hela byggprocessen – från idé till förvaltning – men har även specialistkompetens inom energi- & miljöområdet, kyl- & värmeteknik, byggnadsteknik, brandfarliga varor och medicinska gaser.

Vi arbetar med alla typer av projekt och beställarkategorier – stat, kommun, landsting, bostadsbolag, industrier och privata företag – är alla välkomna till oss!

Kontaktpersoner

Cedrik Persson

Cedrik Persson

Brand

Malmö, Växjö

040-6351721
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se
Charlotte Reinholdz-Nilsson

Charlotte Reinholdz-Nilsson

Verksamhetschef Installation Syd

VVS

Malmö, Helsingborg, Kristianstad

040-635 17 17
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se
Christer Trumstedt

Christer Trumstedt

VVS, Geoenergi & Geoteknik

Malmö, Helsingborg

040-635 17 54
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se
Emil Stålberg

Emil Stålberg

Sprinkler

Malmö, Helsingborg, Kristianstad

040-635 17 23
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se
Erik Almgren

Erik Almgren

Avdelningschef

Brand

Malmö

040-6351720
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se
Jonna Gredinger

Jonna Gredinger

VVS

Malmö

040 – 635 17 49
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se
Kristin Lindström

Kristin Lindström

Avdelningschef

Risk Management

Malmö, Jönköping

040-6351759
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se
Lennart Cederlund

Lennart Cederlund

Fastighetsautomation

Malmö, Kristianstad

040-635 17 48
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se
Magnus Jönsson

Magnus Jönsson

Geoenergi & Geoteknik, Fastighetsautomation, Kyl- & Värmepumpsteknik, VVS

Kristianstad, Malmö, Helsingborg

044-780 94 33
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se
Magnus Åberg

Magnus Åberg

VD Bengt Dahlgren Syd AB

Helsingborg, Kristianstad, Malmö

040-635 17 01
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se
Peter Granath

Peter Granath

Fastighetsautomation, Bygg- & Projektledning, Kalkyl, Teknisk förvaltning

Helsingborg, Malmö, Kristianstad

042-444 29 52
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se
Richard Steinert

Richard Steinert

Bygg- & Projektledning, Kalkyl

Helsingborg, Malmö

042-444 29 75
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se
Almin Mahmutovic

Almin Mahmutovic

VVS

Malmö

040-635 17 08
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se
Torbjörn Gunnersand

Torbjörn Gunnersand

Energi, Miljö & Hållbarhet

Malmö

040 - 635 17 34
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se
Saleh Abousweid

Saleh Abousweid

VVS

VVS

Helsingborg

042-444 29 73
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se

Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär.
Vi återkopplar alltid så fort vi kan.