Malmö

På Bengt Dahlgrens tre kontor i Skåne är vi stolta över alla spännande byggprojekt som vi är delaktiga i. Stora som små.

En stor drivkraft för oss är att medverka till att skapa sunda hus. Det handlar om att skapa ett skönt inneklimat, optimerat för den verksamhet som finns i huset. Vi tar ansvar för alla tekniska installationer och byggtekniska åtgärder, både i befintliga och nybyggda fastigheter.

Idag är det viktigt att arbeta för ett klimatsmart & hållbart byggande. Genom nytänkande, engagemang och spetskompetens adderar vi värdehöjande lösningar för projekten. Vi utför energiberäkningar, dagsljussimuleringar, energisamordning, miljöprogram och miljöklassningar.

Efterhand som andelen installationer ökar och tekniken blir mer avancerad, behövs mer tekniskt stöd i förvaltningen av ett hus. Med hög kompetens & erfarenhet inom installationsteknik utför vi utredningar, byggkontroll, driftoptimering, felsökning, energikartläggning och energideklarationer.

Med våra tre kontor utspridda över Skåne har du som kund alltid nära till oss. Inom bolaget har vi en väl utvecklad arbetsmetod för att säkerställa tillgång till rätt kompetens i rätt tid för varje unikt projekt. Så oavsett vilket kontor du vänder dig till i Skåne så har du alltid tillgång till vår fulla potential. Vi organiserar oss efter ditt specifika projekt och är din opartiska rådgivare. Och vi söker alltid den smartaste lösningen för dig och ditt projekt. Besök våra kontor i Helsingborg, Kristianstad och Malmö.

Vi erbjuder tjänster inom hela byggprocessen – från idé till förvaltning – men har även specialistkompetens inom energi- & miljöområdet, kyl- & värmeteknik, byggnadsteknik, brandfarliga varor och medicinska gaser.

Vi arbetar med alla typer av projekt och beställarkategorier – stat, kommun, landsting, bostadsbolag, industrier och privata företag – är alla välkomna till oss!

Kontaktpersoner

Cedrik Persson

Cedrik Persson

Brand

Malmö, Växjö

040-6351721
cedrik.persson@bengtdahlgren.se
Charlotte Reinholdz-Nilsson

Charlotte Reinholdz-Nilsson

VVS

Malmö, Helsingborg, Kristianstad

040-635 17 17
charlotte.reinholdz.nilsson@bengtdahlgren.se
Christer Trumstedt

Christer Trumstedt

VVS, Geoenergi & Geoteknik

Malmö, Helsingborg

040-635 17 54
christer.trumstedt@bengtdahlgren.se
Emil Mikaelson

Emil Mikaelson

BIM

Malmö, Helsingborg, Kristianstad

040 – 635 17 38
emil.mikaelson@bengtdahlgren.se
Emil Stålberg

Emil Stålberg

Sprinkler

Malmö, Helsingborg, Kristianstad

040-635 17 23
emil.stalberg@bengtdahlgren.se
Erik Almgren

Erik Almgren

Brand

Malmö

040-6351720
erik.almgren@bengtdahlgren.se
Kristin Lindström

Kristin Lindström

Risk Management

Malmö, Kristianstad, Jönköping, Skövde, Växjö

040-6351759
kristin.Lindstrom@bengtdahlgren.se
Lennart Cederlund

Lennart Cederlund

Fastighetsautomation

Malmö, Kristianstad

040-635 17 48
Lennart.Cederlund@bengtdahlgren.se
Magnus Jönsson

Magnus Jönsson

Geoenergi & Geoteknik, Fastighetsautomation, Kyl- & Värmepumpsteknik, VVS

Kristianstad, Malmö, Helsingborg

044-780 94 33
magnus.jonsson@bengtdahlgren.se
Magnus Åberg

Magnus Åberg

VD Bengt Dahlgren Syd AB

Helsingborg, Kristianstad, Malmö

0406351701
magnus.aberg@bengtdahlgren.se
Markus Edmark

Markus Edmark

Fastighetsautomation, Bygg- & Projektledning

Malmö

031-720 26 22
markus.edmark@bengtdahlgren.se
Mattias Jönsson

Mattias Jönsson

Energi, Miljö

Malmö, Kristianstad

040-635 17 32
mattias.jonsson@bengtdahlgren.se
Peter Granath

Peter Granath

Fastighetsautomation, Bygg- & Projektledning, Kalkyl, Teknisk förvaltning

Helsingborg, Malmö, Kristianstad

042-4442952
peter.granath@bengtdahlgren.se
Richard Steinert

Richard Steinert

Bygg- & Projektledning, Kalkyl

Helsingborg, Malmö

042-444 29 75
richard.steinert@bengtdahlgren.se
Ted Agerklint

Ted Agerklint

El

Helsingborg, Malmö, Kristianstad

042-444 29 51
ted.agerklint@bengtdahlgren.se
  • Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär. Vi återkopplar alltid så fort vi kan.