Nyheter

31 mars 2023

Säg hej till Sprinkler-Bengt!

Din personliga sprinklerkonsult på nätet.

Vår virtuella ”kollega” Sprinkler-Bengt svarar på frågor och ger vägledning kring sprinklersystem. Du som på olika sätt arbetar med sprinkler kan få snabba svar.

Sprinklerkonsulterna på Bengt Dahlgren har 300 års gemensam erfarenhet av sprinklersystem. En stor del av kunskapen finns nu också hos vår chattbot Sprinkler-Bengt. Till skillnad från konsulterna kan Sprinkler-Bengt nås när som helst och svarar alltid lika snabbt.

Sprinkler-Bengt är specialist och kan svara på såväl enkla frågor som mer sammansatta problem.

Regelverken är komplexa – ibland finns det inga raka svar. När det behövs utredning och bedömning lämnar Sprinkler-Bengt vidare till de mänskliga sprinklerkonsulterna – som kan ägna sig åt det som människor gör bäst.

Men många frågor har tydliga svar och det är framför allt dessa som Sprinkler-Bengt är som gjord att svara på.

Fredrik Thuresson, sprinkleringenjör på Bengt Dahlgren, har utvecklat chattboten.

I byggprojekt finns många frågor kring sprinklersystem. Transparensen blir bättre när fler vet vad som gäller. Det här är ett lättillgängligt sätt att få snabba svar och mer kunskap –utan att behöva förkovra sig i böcker och regelverk.”

Du som är byggherre, entreprenör, projektledare, installatör eller projektör, fråga experten Sprinkler-Bengt om råd kring sprinklersystem. Du kan förvänta dig snabba svar och stöd – i allt från underlag för strategiska beslut till frågor och stöttning under projektering, projektledning, produktion och förvaltning av sprinkleranläggningar.

Sprinkler-Bengt bistår med goda råd kring bland annat:

  • tekniska frågor och specifikationer
  • projekteringsfrågor, som placering av sprinklerhuvuden i förhållande till hinder etc
  • hur riktlinjer i regler och standarder ska tillämpas när du planerar och utformar systemet
  • stöd kring utrustning och tester av systemet som behövs vid installationen

Det är många faktorer som spelar roll. Sprinkler-Bengt vägleder dig till det konkreta svaret på din fråga – om det finns. Sprinkler-Bengt jobbar också med att sprida kunskap, du får en unik möjlighet att lära dig mer om sprinklersystem.

Information om tjänsten hittar du här.

Testa att ställa en fråga redan idag: www.sprinklerbengt.se.

Fredrik Thuresson

Sprinklerkonsult

Aktuellt

Det senaste hos Bengt

Handböcker

Vi har handböcker om alla våra favoritämnen: värme, kyla, luft, brandskydd, hållbarhet, trygghet, ljus, mörker, fukt, vatten och energi.

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.