Geoenergi & Geo-/Bergteknik

Att i detalj känna till markens egenskaper är en förutsättning för att byggbranschen ska kunna utveckla hållbar infrastruktur och hållbara fastighetsprojekt.

Vår geogrupp har spetskompetens inom mark och grundvattenrelaterade frågor och hjälper våra kunder att från tidigt skede genomföra projekt med ett effektivt och hållbart utnyttjande av marken.

Geoenergi

Bengt Dahlgren har specialistkompetens inom förundersökningar i mark och projektering av geoenergianläggningar. Vår geoenergigrupp består av flera civilingenjörer, två doktorander och två teknologidoktorer inom bergvärmepumpsteknik. Vi är engagerade i ett flertal projekt där innovation möter standardlösningar. Vi bedriver även egna utvecklingsprojekt som gör att vi ligger långt fram i det tekniska kunnandet och är aktiva inom forskning.

Geoenergi omfattar utnyttjande av gratis energi som finns i marken, genom system för bergvärme, bergkyla, energilagring i mark (lågt och högtempererat), grundvatten mm. Med Bengt Dahlgren som din partner i projekteringen av en geoenergianläggning får du en aktiv och engagerad aktör som ser till kvalitets, miljö- och energiaspekter. Fokus läggs också på projektekonomin, hållbarhet och lönsamheten i den blivande geoenergianläggningen.

Bergteknik

På Bengt Dahlgren har vi specialistkompetens för att kunna hjälpa våra kunder genom hela den bergtekniska processen. Vi har även specialistkompetens där vi kan hjälpa till med alla former av frågeställningar gällande schakt, förstärkning och tätning av berg. Det kan vara allt från släntstabilitetsberäkningar och bygghandlingsprojektering för grundläggningar av fastigheter till tunnelprojektering och utredningar om sulfidhaltigt berg eller multidisciplinär projekteringssamordning i infrastrukturprojekt. Vi kan hjälpa till med frågeställningar inom bergteknik, bergmekanik och geologi exempelvis:

  • Sulfidutredningar
  • Tunnel- och Kärnkartering
  • FEM-beräkningar
  • Tunnel- och Släntstabilitet
  • Bergbottenbesiktningar och Grundläggning
  • Anbudsräkning och kontraktsfrågor inom bergschakt- och tunnelentreprenader
  • Bygghandlingsprojektering

Vi har även samarbeten med geokonstruktörer och geotekniker och kan ta hand om uppdrag där båda kompetenser krävs.

Vill du veta mer eller skicka en offertförfrågan? Kontakta oss idag!

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.