Projekt- & Projekteringsledning

Projektledning 

Med Bengt Dahlgren som projektledare tar vi ansvar för och säkerställer att projektets mål och förväntningar blir omhändertagna.  För oss är det viktigt att i ett tidigt skede förstå kunden och dess förväntningar. Detta för att alltid kunna fatta bästa möjliga beslut.

Projekt omfattas ofta av många ändringar under livslängden och våra projektledare säkerställer att den övergripande nyttan och långsiktiga affärsperspektivet alltid omhändertas.

Vi arbetar och projektleder på ett strukturerat sätt för hantera projektets omfattning, ekonomi, tid och riskhantering. Vi säkerställer detta genom att våra projektledare har kunskaper inom standardiserade arbetssätt samt metodstöd som följer ISO 21500 och riktlinjer från PMI (Project Management Institute).

Projekteringsledning

I projekteringsfasen så är möjligheterna stora till att förändra och förbättra, senare i projektet blir det allt dyrare och mer omfattande att göra ändringar. Det är i projekteringsfasen som man sätter projektets förutsättningar, ramar och mål. Redan från början har vi ett fokus på energieffektiva och hållbara systemlösningar. Här hjälper vår kompetens inom installationer oss att bevaka och säkerställa att tekniska lösningar väljs utifrån ett fokus på miljö och hållbarhet. Det är därför oerhört viktigt att säkerställa att projekteringen bedrivs korrekt och med en kompetent projekteringsledare. 

Våra projekteringsledare hjälper er att styra och leda projekteringen och framtagandet av alla handlingar inom projektet.

Vill du veta mer eller skicka en offertförfrågan? Kontakta oss idag!

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.