Nyheter

19 oktober 2023

Cecilia tar hållbart brandskydd in i framtiden

Cecilia Wetterqvist är Brand och Riskkonsulten som kombinerar sitt jobb ute på fältet med forskning och utveckling. Hon är också hållbarhetsansvarig på Brand & Risk samt en del av koncernens hållbarhetsgrupp. Vill man få en bra inblick i vad det innebär att jobba med brandskydd och på samma gång framtidsspana inom hållbarhet är Cecilia definitivt personen man ska prata med.

Cecilia Wetterqvist är Brand och Riskkonsulten som kombinerar sitt jobb ute på
fältet med forskning och utveckling. Hon är också hållbarhetsansvarig på Brand &
Risk samt en del av koncernens hållbarhetsgrupp. Vill man få en bra inblick i vad det
innebär att jobba med brandskydd och på samma gång framtidsspana inom
hållbarhet är Cecilia definitivt personen man ska prata med.


Innan vi kommer in på Bengt Dahlgren-Cecilia så börjar vi med fritiden, vem är
Cecilia utanför jobbet?

Precis som på jobbet är jag en aktiv och nyfiken person som gillar att testa många
olika saker. Musik är ett stort intresse, när jag bodde i Lund spelade jag i Lunds
Stadsorkester och sjöng i kör. Här i Göteborg blir det mycket sport, jag rider ihop med
min dotter och har genom mina barn tagit upp alla möjliga vattenaktiviteter som jag
höll på med som ung. En aktiv fritid gör att jag blir distraherad från jobbet, kan
släppa saker och bara samla energi.

Berätta om din roll på Bengt Dahlgren.

Jag har en roll med stor variation. Dels jobbar jag som konsult med
brandskyddsprojektering. Dels är jag en del av Bengt Dahlgren Fire Research där vi
fokuserar på forskning bland annat inom brand hållbarhet kopplat till brand. Det
fungerar väldigt bra att kombinera dessa två roller då de automatiskt driver på
varandra. I konsultrollen ser jag vad branschen söker och har behov av, det tar jag
med mig till forskningen där vi testar och utvecklar. Cirkeln sluts när vi i tidiga skeden
kan använda och applicera våra insikter i konkreta projekt som hela tiden utvecklas
och förfinas. Vi på Bengt Dahlgren försöker alltid putta branschen framåt, höja
blicken för vad som ingår i brandskydd. Efterfrågan är stor då kraven på miljövänliga
lösningar hela tiden ökar. Klimatkrisen är ett faktum och vi vill vara drivande i att hitta
lösningar.

Hur samarbetar ni inom Bengt Dahlgren-koncernen i hållbarhetsfrågor?

Varje bolag inom koncernen har en hållbarhetsansvarig, tillsammans bildar vi en
koncerngemensam grupp. Vi lär och utvecklas av varandra och samarbetar över
avdelningar och bolag ut i projekt.

När trivs du som bäst på jobbet?

Jag gillar flexibilitet i arbetssätt och variation i arbetsuppgifter så min mixade
arbetsroll passar verkligen mig perfekt. Jag praktiserar löpande det jag lär mig från
forskningen och får feedback från våra kunder ute i verkligheten. Det här upplägget
gillar jag ur många perspektiv. Det allra viktigaste är att vi skapar innovation som
verkligen gör skillnad i våra projekt då det är genom dessa vi kan påverka
hållbarhetsfrågan i stort.

Vilket värde levererar BD till kunden och samhället?

Vi hjälper våra kunder på många sätt, en viktig aspekt är att få allt rätt från början.
Det innebär bland annat fokus på att undvika kostsamma byggfel, när det kommer
till brandskydd är det ofta dyrt att rätta till i efterhand. Höjer vi blicken och tittar på
samhället så bidrar vi med trygga miljöer både ur ett säkerhets- och
hållbarhetsperspektiv.

Vad sticker ut med Bengt Dahlgren i själva leveransen? Vårt mod och engagemang!

Vi åker inte bara med och följer myndighetskrav utan lyfter alla parametrar och
levererar aktiva och bra beslut. Vi har drivit på utvecklingen och sett till att många
idag inser vilket värde det skapar att jobba hållbart med brandskydd.

Låt oss spana in i framtiden. Hur tror du Bengt Dahlgren och det värde ni levererar
kommer utvecklas de kommande åren?

Vi har spännande år framför oss. Det kommer ett helt nytt regelverk; Möjligheternas byggregler, som ska implementeras.

Det händer mycket runt träbyggnation och kunskapsnivån ökar hela tiden. Allt
kommer bli mer digitaliserat vilket kan komma att underlätta mycket i förvaltningen.
Sättet vi ser på brand håller på att förändras och vi blir bättre på att se hur det
hänger ihop med alla andra delar i byggprocessen.

Sista frågan, du verkar trivas på Bengt Dahlgren. Varför tycker du man ska man
jobba med eller hos Bengt Dahlgren?

Här finns massa möjligheter och inget är skrivet i sten. Mod är ett av våra värdeord
och något som verkligen genomsyrar Bengt Dahlgren. Är du sugen på att byta
arbetsuppgifter och inriktning finns alla möjligheter för det, men om det inte skulle
passa så får man ångra sig. Här finns också en genuin omtanke för människan. Visst,
affären är viktig men den är verkligen inte allt. Här förstår man vikten av att
människan måste må bra också, det tycker jag skapar en trygghet i att man vågar
vara lite modig. Och det kan verkligen behövas i vår bransch.

Cecilia hittar ni på vårat Göteborgskontor och ni kontaktar henne på cecilia.wetterqvist@bengtdahlgren.se eller +46 31 720 26 85.

Läs alla artiklar om våra modiga medarbetare här:

En match made in heaven
Möt Erik Sundgren, Bergsingenjör "Jag spenderar så mycket tid på jobbet, det är superviktigt att bli inspirerad och känna att man verkligen bidrar med något viktigt."

Jobbstimulans skapar livsbalans!
Möt Kristin Lindström, Riskingenjör "Det slår mig ofta hur snabbt det snurrar i alla led men mitt jobb utvecklar och stimulerar mig varje dag och jag blir med det en bättre mamma för mina barn!

Alla lösningar är inte prövade än - ha modet att våga testa dem!
Möt Joakim Franzén, Brandingenjör ”Nyckeln är att prata samma språk och hitta vårt och kundens gemensamma intresse, jag tar ansvar för att de dessutom uppfyller reglerna.”

Modet att våga sätta sig i förarsätet för den gröna omställningen
Möt Nils Grunditz, VD Greenergy ”Vi vågar utmana såväl branschens konventioner som kundens föreställningar för att kunna leverera bästa möjliga kvalitet!”

Aktuellt

Det senaste hos Bengt

Handböcker

Vi har handböcker om alla våra favoritämnen: värme, kyla, luft, brandskydd, hållbarhet, trygghet, ljus, mörker, fukt, vatten och energi.

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.