Kontroll & Besiktning

Se till att din byggnad är godkänd och fortsätter vara det.

Vi kontrollerar, besiktar, utreder och provar byggnader och dess installationer och brandskydd.

Kontinuerliga kontroller skapar hållbara fastigheter

En byggnad måste kontrolleras, provas och besiktas kontinuerligt för att må bra och för att förlänga livstiden så långt det är möjligt. Det gör också att du undviker överraskningar framåt och kan göra en plan för underhåll bland annat.

Vi kan kontrollera, provtrycka, besikta och utreda byggnader och dess installationer inklusive brandskydd. Vi gör också fuktinventeringar, fuktskadeutredningar, energideklarationer, OVK, utförandekontroller och kan bistå som fuktsakkunnig. Bengt Dahlgren har dessutom brandingenjörer, med nödvändiga SAK3-certifikat, som kan hjälpa till vid både projektering och kontroll av utförandet.

Vi har också specialkompetens för att utföra såväl entreprenadbesiktningar som säkerhetsbesiktningar och årlig driftkontroll av anläggningar för medicinska gaser.

Vill du veta mer?

Har du en fråga eller vill du veta mer om våra tjänster inom kontroll och besiktning?

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.