Installation

Vi projekterar dina installationer.

VVS, VA, el, tele, fastighetsautomation, kyla, värme och sprinkler - våra expertkunskaper inom installation sträcker sig över många av våra tjänsteområden.

Hållbara installationer för en mer hållbar värld

Genom att projektera installationerna tidigt i processen undviker vi kostsamma och omfattande förändringar längre fram eftersom planen allt eftersom blir mer och mer fixerad. Vi hjälper dig undersöka och skapa det viktiga underlaget som krävs för hållbara, lönsamma installationer. 

Vi strävar alltid efter att se helheten i det unika projektet baserat på beprövade lösningar och nytänkande, så att anläggningarna samverkar på ett optimalt sätt, med låga driftskostnader.

Med Bengt Dahlgren som din partner i installationsprojekteringen får du en aktiv och engagerad aktör som ser till kvalitets-, miljö- och energiaspekter, alltid med projektekonomin i fokus.

Oavsett om det gäller luft, rör, VA, dagvatten, medicinska gaser, kyla, värme, styr, energi, bergteknik, sprinkler, el, tele...

Hållbart, helt enkelt!

Vill du veta mer?

Har du en fråga eller vill du veta mer om hur vi projekterar hållbara installationer?

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.